Til hovedinnhold

Tekst og foto Mette K. Høiseth

- Vi ville lage noe som var nytt og spennende. En energikonferanse som formidlet teknologi på forskjellige måter som folk ville huske, sier forskningssjef Petter Støa i SINTEF Energiforskning. Han har vært med i programkomiteen.

Generasjonsmiks
Støa synes at det mest positive var kontakten som oppsto mellom 150 bransjefolk som møtte tilsvarende mange studenter fra alle årskull på energi- og miljø linja på NTNU.
- Miksen mellom faglig informasjon og sosiale aktiviteter som UKE-revy og middag, bidro til god kontakt og kommunikasjon generasjonene mellom, sier han.

Forskjellig formidlingsform
Samtalene og de tradisjonelle foredragene utfylte hverandre godt. Den muntlige formen som samtalen legger opp til er en god måte å formidle vanskelige problemstillinger på.
- Og det er jo poenget, sier Støa.

De tre formatene som Støa kaller det (faglige innlegg, samtaler og Energitorget) virket bra. Innleggene tok for seg dybde, mens samtalene formidlet utfordringene innen energiteknologien og fremtiden på en mer populærvitenskaplig måte.
- Vi må tørre å brekke opp konferanseformen med aktuell debatt. Og gjerne med spissformuleringer. Dette er en god øvelse for fagfolk. Det er bra å komme ut blant publikum og tørre å ta del i en debatt, forklarer han.

- Disputasformen er en ramme som bør brukes mer fordi den viser at teknologi kan gjøre en forskjell og at teknologi kan forandre verden, mener forskningssjefen. Og faglige innlegg viser at dette er mulig. Støa nevner foredraget til teknisk sjef Kjell Bjørløw-Larsen hos Nexans som et eksempel. Bjørløw-Larsen fortalte om de viktigste faktorene som har bidratt til å løfte norsk sjøkabelteknikk frem i verdensklasse.

Bildet til venstre: Forskningssjef Knut Alfsen i Statistisk sentralbyrå “disputerte” om klimapolitikk og kvotehandel. Opponenter var nestleder Gøril Andreassen i Natur og Ungdom og direktør Lasse Nord i Norsk Hydro.

 

”Først og fremst”-innslaget om norsk energiforskning med Fredrik Skavlan slo særdeles godt an. Deltakerne i panelet diskuterte fremtidens energiutvikling. Hvordan tror de fremtiden blir, hvem vil dominere utviklingen og hvordan det vil påvirke forskningen og satsingen i Norge.

300 deltakere var med på EFIKS. Halvparten var studenter.

Forskjellig erfaring: Debattpanelet diskuterte energipolitikk. Fra venstre, forskn. sjef Petter Støa (SINTEF Energiforskning) trainee Anne Sofie Risnes (SINTEF Energiforskning), rådgiver Inge Johansen (tidligere rektor ved NTH) og nestleder Gøril Andreassen (Natur og Ungdom). Debattleder var Kristen Ulstein fra Forskningsrådet.

Xergi 3-2005

Energitorget: Et resultat av samarbeidet mellom studenter og energibedrifter om å komme med gode idéer til studentoppgaver. Det var ti presentasjoner.

Studentene bidro med dramasekvenser som start på begge dagene.

John Olav Tande og Bjørn Harald Bakken

Forsker John Olav Tande og dr. ing. Bjørn Harald Bakken (begge SINTEF Energiforskning) snakket om hhv energiplanlegging og vindkraft i sine foredrag.