Til hovedinnhold

Frist for å sende inn et sammendrag (abstract): 1. mars 2006.

ENERGEX 2006 er en bred energikonferanse som omhandler de fleste fornybare energikilder samt hvordan de tradisjonelle energikildene kan utnyttes med minst mulig miljøkonsekvenser. I tillegg til forskere fra teknologiske, økonomiske og sosiologiske miljøer appellerer konferansen til myndigheter, politikere og ansatte hos industri og interesseorganisasjoner.

ENERGEX 2006 gir deg mulighet til å treffe fagfolk fra hele verden. Basert på tidligere konferanser er det ventet rundt 500 deltakere fra 50 land.

 

I løpet av konferansens fire dager behandles fire hovedtemaer:

  • Energy Policy and Climate
  • Energy Security and Supply
  • Renewable Energy Technologies
  • Coal, Oil, Gas and Nuclear

SINTEF Energiforskning er ansvarlig for organiseringen av det faglige innholdet og programmet, mens Stavanger Forum er teknisk arrangør. Det er International Foundation som står bak konferansen ENERGEX.

Kontakt:
Einar Jordanger eller John Olav Tande

Du finner mer om konferansen og hvordan du kan levere et sammendrag for et rapportforslag på konferansens hjemmeside