Til hovedinnhold
Bilateral avtale USA-Norge innen CO2-teknologi
Relaterte tema

Publisert 6. januar 2006

I henhold til avtale om samarbeid innen blant annet CO2-teknologi, inngått mellom USA og Norge i 2003, ble det i 2004 arrangert sommerkurs i USA. Dr.ing. student/forsker ved SINTEF Energiforskning, Petter E. Røkke, var i fjor kursdeltaker i New Mexico. I år var han arrangør av et tilsvarende kurs her i Trondheim.

Tekst Bjørg Hernes

I 2003 ble det underskrevet en bilateral avtale mellom Norge og USA med fokus på utveksling av kunnskap og kompetanse innen fem felter, deriblant CO2-teknologi. I 2004 ble det for første gang arrangert sommerkurs ved Los Alamos National Laboratory i Santa Fe i USA (se Xergi 3/2004) med deltagelse av norske og amerikanske studenter og forskere innen CO2. Petter Røkke var her deltager som representant fra Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF.

Tidlig høsten 2005 ble representanter for norsk industri og forskning innen CO2 invitert på studietur til USA/Canada. Også her deltok Petter Røkke fra NTNU/SINTEF, sammen med utsendinger fra Statoil, Norsk Hydro samt Olje- og energidepartementet.

Separasjon og innfanging av CO2 var hovedtema på årets kurs. Petter E. Røkke var arrangør.

Sommerkurs i Trondheim
Etter fjorårets evaluering i Olje- og energidepartementet av sommerkurset i 2004, ble det besluttet å holde flere tilsvarende sommerkurs, og i september-oktober 2005 ble det første kurset arrangert i Trondheim. Her deltok norske studenter, doktorgradsstudenter eller ferske, nyutdannede (early professionals) fra Statoil, Norsk Hydro, CMR (Christian Michelsen Research) og
NTNU, samt tilsvarende fra universiteter og industri i USA.

Fjorårets kurs hadde størst fokus på lagring av CO2, og teknologien rundt dette, mens årets kurs, som gikk i regi av Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF, fokuserte mest på separasjon og innfanging av CO2.

- Jeg var denne gang med som arrangør og ikke som kursdeltaker, forteller Petter E. Røkke.
- I løpet av de fem dagene kurset varte, var jeg hele tiden til stede, som koordinator og prosjektleder for SINTEF. At jeg var med som deltaker i fjor, og som koordinator i år, har sikret kontinuiteten. Pamela Tomski, fra Entech Strategies Washington DC, var koordinator for de amerikanske deltakerne. Hun bidro også med en sesjon i kurset, i tillegg til at hun holdt foredrag på CO2-konferansen. Vi hadde flere bidrag fra våre NTNU- og SINTEF-avdelinger, blant annet av professorene Olav Bolland, May-Britt Hägg, og Hallvard Svendsen.

- Kurset ble avsluttet med en ekskursjon til Statoils anlegg på Tjeldbergodden, hvor vi både fikk omvisning samt flere foredrag om Statoils relevante aktiviteter. Før deltakerne forlot Trondheim deltok de i CO2-konferansen ”Trondheim CO2 conference on capture”.

Inntrykk fra kurset
Intensjonen med disse sommerkursene er nettverksbygging mellom USA og Norge.
- Jeg synes deltakerne fant tonen veldig raskt. Hovedhensikten er at deltakerne skal bli kjent med andre i tilsvarende stillinger, både nasjonalt og på tvers av landegrensene.
- Mitt inntrykk er at kurset her i Trondheim var svært vellykket, både sosialt og faglig, og vi har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger. At værgudene viste seg fra godsiden og at disse høstdagene hadde en gjennomsnittlig temperatur på + 15°, var jo heller ikke noe minus, mener Røkke.

Xergi 3-2005