Til hovedinnhold

Teststasjonen som består av en forskningsturbin på 225 kW, en målemast og et testhus, ble åpnet i 22. juni. Vindturbinen er full av instrumenter som skal måle belastninger og ytelser på turbinen.

Forskningslab for vind
- VIVA (Teststasjon for VIndkraft på VAlsneset) skal ta på seg oppdrag for industrien i forbindelse med testing og utvikling av ny vindteknologi, sa daglig leder Per Finden ved åpningen.
- Målet er å videreutvikle vindkraftteknologien og å bli sertifisert. Vi skal teste teknologi som skal brukes på større turbiner som er ment for strømproduksjon. Vår turbin er ment for forskning.

VIVA leier inn personer fra NTNU og SINTEF. Kompetansen hentes i disse miljøene for å utføre oppdrag for VIVA. Finden ønsker engasjement fra industrien. De kan bruke teststasjonen for å gjøre egne målinger. Selskapet ønsker å være en pådriver for videre utvikling av turbinteknologien. Valsneset skal være et laboratorium for forskning for NTNU og SINTEF, men også internasjonalt ønsker VIVA å kunne tilby kompetanse på blant annet mølledesign

Mer kunnskap
Finden etterlyser norske ingeniører med god kompetanse innen vindkraft, alt fra teknologi på turbinsiden til å håndtere reguleringssituasjoner. Enovas mål er 3 TWh vindkraft innen 2010.
- Det er fullt mulig å bruke 10 TWh i løpet av ti år. Da trenger Norge mer kunnskap, sa han.

3 TWh er beskjedent i forhold til Norges årlige elproduksjon som er ca 120 TWh (bortimot 100 prosent vannkraftbasert). Vindkraftforskere mener at det er realistisk med 20 TWh vindkraft i 2020. Det blåser nemlig mye i Norge, langt mer enn i vindkraftnasjonene Danmark og Tyskland. Spesielt interessant er vindmøller til havs. Flere norske bedrifter er i gang med å utvikle ny teknologi som skal takle tøffe værforholdene langs kysten vår.

Konkrete oppgaver
På Valsneset skal de konsentrere seg om fire forskningsaktiviteter:

  • Individuell pitching. Det vil si å vri bladene når vinden endrer retning og hastighet.  VIVA ønsker å se på om bladene skal vris individuelt, flere ganger i løpet av en omdreining for å si det enkelt.
  • Drifte en turbin gjennom spenningsdip i nettet. Det betyr at vindturbinen ikke skal koble seg ut ved spenningsfall. Dip er et kortvarig spenningsfall som vi kan oppleve blant annet når lyspærer blinker.
  • Integrert energilager. Bruke for eksempel batterier for å øke styringen og effektreserven.
  • Bladdesign og støy. Forskerne skal arbeide med utforming av mølleblad som gir mindre støy. Støy henger også sammen med vridning av bladene.

Kompetanse
SINTEF, IFE og NTNU samarbeider om forskning og utvikling gjennom NFR-prosjektene “Utvikling av norsk vindkraftteknologi” og “Strategisk vindkraftprogram”. Flere doktorgradsstudenter er i gang, og nylig ble første doktordisputas gjennomført.

Fv: Ole Svendgård (VEI), Henning Qvale (Qubator), Per Finden (IFE), Nils Flatabø (SINTEF Energiforskning), John Olav Tande (SINTEF Energiforskning) og Lars Norum (NTNU) foran testhuset der ordfører Arnfinn Astad la ned grunnsteinen den 1. juli 2003.

- Dette er et viktig steg framover for å utvikle det vi virkelig trenger for å få ny fornybar energi i Norge - og det er kunnskap, sa Sverre Heimdal fra Enova (til venstre). Daglig leder og styreleder i VIVA, Per Finden, ønsker å være en pådriver for å videreutvikle turbinteknologien.

 

Kontakt: John Olav Giæver Tande

Tekst og foto Mette K. Høiseth

Forskningsturbinen med det 30 meter lange tårnet ble heist på plass i mars, etter to kanselleringer på grunn av for sterk vind. På åpningsdagen viste værgudene seg paradoksalt nok fra en helt annen side. Det var nesten vindstille.

VIVA AS ble etablert i 2000 og eies med 20 prosent hver av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universistet), IFE (Institutt for energiteknikk, SINTEF Energiforskning, VEI (Valsneset Industri og Energiselskap) og såkapitalselskapet Qubator.

I styret, som består av en representant fra hver av eierne, sitter:

  • Ole Svendgård (VEI),
  • Henning Qvale (Qubator),
  • styreleder Per Finden (IFE),
  • Nils Flatabø (SINTEF Energiforskning) og Lars Norum (NTNU).

Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartementet. Foretaket skal stimulere til å øke produksjonen av fornybar energi og skal også bidra til å redusere
energibruken. Kilde: www.enova.no