Til hovedinnhold

Professor Sem Sæland var født 17. april 1874 på Sæland i Eikelandskroken, Time og døde i 1940. Han var rektor ved Norges tekniske høgskole (NTH) fra 1910 til 1914. Sæland var uavhengig representant for Baklandet krets (Trondhjem) på Stortinget i perioden 1916–1918. I 1928 ble Sæland rektor ved Universitetet i Oslo og var det til 1936. Her finnes også Sem Sælands vei.

Det er lite kjent at det eksisterte et “Fysisk selskap” ved Universitetet i Oslo allerede i 1909. Det kom i stand etter initiativ av professor Vilhelm Bjerknes og amanuensis Sem Sæland - to av gigantene i norsk fysikk.

Sem Sæland var den første professoren i fysikk ved NTH. Han var den andre professoren som ble ansatt ved høgskolen i 1909.

Teoretisk fysikk var en viktig del av professoratet til Sæland. På slutten av 40-tallet ble to nye professorater opprettet innen eksperimentell fysikk. Utvidelsen kom fordi det i 1946 ble etablert en spesialisert sivilingeniørutdannelse i fysikk, den såkalte "Linjen for Teknisk Fysikk". Dette ble en populær linje hvor opptakskravene var høye og prestisjen stor.

De første sivilingeniørene fra "Teknisk fysikk" ble utdannet i 1950. Men det hadde helt siden Sem Sæland ble ansatt blitt utdannet sivilingeniører med fysikk som spesialfelt. Den første doktorgraden i fysikk (dr.techn.) ble tildelt rundt 1930. Interessen for fysikk økte kraftig ved NTH i løpet av 1960-årene.

Kilder: NTNUs fysikkhistorie, Norsk Fysisk Selskap, Wikipedia.

Naturlig navnevalg. Gamle fysikk (til venstre) har adresse Sem Sælands vei 5-9.
Foto: Mette K. Høiseth


En av gigantene i norsk fysikk: professor Sem Sæland