Til hovedinnhold

Sammen med NTNU har instituttet en god del utstyr for polymerˇprosessering, som ekstruder, valse, osv. Etter hvert som disse ble anskaffet, har de fått plass på forskjellige steder i kjellere og andre laboratoriearealer. Dette har gjort arbeidet med å lage prøveobjektene mer komplisert og utsatt for forurensninger.
 
For å bedre arbeidsmiljøet og også for å få bedre produkter, har vi nå samlet alle disse plastbearbeidingsaktivitetene i ett laboratorium. Laben er utstyrt med separat
ventilasjon, og med sluse i inngangen håper vi å få renere forhold å jobbe under, med forbedrede objektene som resultat. Samling av aktivitetene reduserer også belastningen på personalet og øker effektiviteten i produksjonen.

Seniortekniker Torbjørn Ulleberg i den nye plastlaben. Foto: Mette K. Høiseth.


 

Skisse av “EFI - koppen”‚ før den settes (støpes) sammen. Dersom man skal kontrollere om et stoff eller en forurensing påvirker aldringstakten, kan man støpe dette inn mellom halvlederen og isolasjonsmaterialet. Det aktuelle stoffet kan også blandes inn i aldringsvæsken med ønsket konsentrasjon.

 

Kontakt: Torbjørn Ulleberg

 


“EFI-koppen” ble utviklet i et nordisk samarbeidsprosjekt for å teste ulike kabelmaterialer mht vanntrevekst. CIGRE utarbeidet en rapport der ”EFI koppen” ble inkludert og anbefalt for å teste materialsammensetninger. Senere er flere studier både på SINTEF Energiforskning og NTNU foretatt der ”EFI-koppen” eller varianter av denne (se figuren), danner grunnlaget for mange av konklusjonene. Også utenlandske material- og kabelprodusenter har kjøpt utstyr fra oss og bruker metoden i sine utviklingslaboratorier.