Til hovedinnhold

Norge en energinasjon, sier vi. Fordi mangt i dette landet er tuftet på at vi var tidlig ute med kraftutbygging og at dette har bidratt sterkt til velstandsutviklingen vår.

Begrepet benyttes fortsatt, da ofte med tanke på vår betydning som leverandør av olje og gass. Vi er svært rike på energiressurser og sånn sett i en internasjonal særstilling, spesielt i europeisk perspektiv. Dette til tross, de norske energiselskapene gjør lite av seg når vi måler på deltagelse i EUs rammeprogrammer. Tunge norske aktører bør ta mål av seg til å prege EUs politikk og videre utvikling heller enn å sitte passivt på sidelinjen.

Noe av verdens beste kompetanse finnes i de norske forskningsmiljøene og står parat til å assistere den som setter Europa på agendaen. Eksempelvis kan EU ha bruk for et effektivt og reelt fungerende energimarked som det nordiske. Det norske fagmiljøet kan bidra med verktøy og metoder for å avsløre bruk av markedsmakt eller for å kartlegge sårbarheten i de europeiske forsyningsnettene.

Vi går gjerne i dialog med den som ønsker å utvikle et forretningskonsept i et slikt perspektiv eller som måtte ha ambisjoner om å utvikle sin interne kompetanse om energi-Europa og fremtiden. Forskningsmiljøene har en fyldig forslagskurv i denne sammenheng som industrien gjerne får ta del i. Spesielt de tunge norske aktørene kan bidra aktivt til slik innsats. Dersom det er ønskelig fra norsk politisk hold at våre forskningsmiljøer skal vise seg frem i EU-prosjektene, bør man snarest invitere til dialog om rammevilkårene. Det er mulig for Norge å bli mye mer aktiv på EU-banen.

Einar Fasting
Markedsdirektør

Foto: Mette K. Høiseth