Til hovedinnhold

- Vi kjenner ikke til at det finnes tilsvarende demonstrasjonsanlegg innenfor denne sektoren noe sted i verden, sier førsteamanuensis Rolf Ulseth ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Pedagogisk undervisning
Den 28. januar ble demonstrasjonsanlegget av varmeriggen høytidelig avduket og presentert. Anlegget skal i første rekke brukes som et pedagogisk verktøy i undervisningen i vannbåren varme ved øvinger og demonstrasjoner. Den består av en "fjernvarmesentral" med såkalt to-trinns varmeveksling til varmesystemet i bygningen. Der er det et radiatorsystem, varmebatteri for oppvarming av ventilasjonsluft og et system for varming av tappevann. Riggen er utstyrt med regulerings- og måleutstyr, slik at alle ventilbevegelser, vannstrømmer og temperaturer i systemet kan observeres i detalj i sann tid på tre dataskjermer.

Modell og PC-program
Varmeriggen er et komplett abonnentsystem ved fjernvarmeforsyning. Den fysiske kopien gir en helt ny måte å synliggjøre alt som skjer i systemet på tre dataskjermer. Det samme systemet er også laget i et dynamisk simuleringsprogram for PC slik at man kan leke seg med hele systemet på egen PC.

Programmet er utviklet gjennom forskningsprosjekter i regi av IEA (International Energy Agency) - District Heating and Cooling Project og to dr.ing.-avhandlinger:

Einar Magne Hjorthol:
Optimization of design values in district heating substations by system simulation, NTH 1990

Rune Volla:
Consumer heating systems for district heating - development by system simulation and service hot water measurement, NTNU 1996

Både Einar Magne Hjorthol og Rune Volla var i en periode forskere ved SINTEF etter doktorstudiet.

Rolf Ulseth har vært en pådriver i planleggingen og byggingen av varmeriggen. Gjennom Nordisk Energiforskning har Ulseth skaffet finansiering til de to doktorarbeidene, og sammen med SINTEF - forskerne Frode Frydenlund og Jacob Stang videreutviklet simuleringsverktøyet til dagens versjon som er kalt ChessWin. I en årrekke har han deltatt i IEA og han har stått i spissen for fagfeltet på NTNU. Enova har finansiert prosjektet med varmeriggen.

- En solid innsats fra ansatte ved NTNU og SINTEF har vært uuvurderlig, sier Rolf Ulseth.


Varmeriggen har regulerings- og måleutstyr. Tre dataskjermer viser hva som skjer.

Tekst og foto: Mette K. Høiseth

Primus motor Rolf Ulseth (NTNU) - Vannbåren varme og fjernvarme er i skuddet som aldri før i Norge, hevder Ulseth.


Gemini-senter Energiforsyning og klimatisering av bygninger

Forskere fra SINTEF Energiforskning AS og NTNUs Institutt for Energi- og prosessteknikk arbeider sammen med utfordringer innenfor fagområdene energiforsyning og klimatisering av bygninger. Samarbeidet omfatter både strategi og praktisk forskning, samt undervisning. 

Gemini-senter er betegnelsen på sentrene der SINTEF og NTNU har et formelt samarbeid i de parallelle fagmiljøene hos begge institusjonene. I praktsis betyr dette at SINTEF-
forskere underviser på NTNU og NTNU-personell deltar i SINTEFs oppdragsvirksomhet.