Til hovedinnhold

Dette kommer til syne i våre laboratorier, hvor vi gjør utviklingsprøver av ulike systemer for elkraftforsyning og -forbruk på havbunnen.

Pioner i denne utviklingen var, nå avdøde, Gunnar Klevjer og faggruppen rundt ham som utviklet konseptet med elektrisk oppvarming av olje/gassrør på havbunnen. Etter lange og grundige overveielser har Statoil besluttet å ta konseptet i bruk på flere oljefelt. Og som så ofte før viser det seg at nye anvendelser stiller nye krav til de komponenter som inngår i løsningene.

Bildet viser: Aldring av kabel for offshore kraftforsyning.
Inne i tankene er det trykk og sjøvann. Utenpå er det varmeelementer.

 

Vår etablerte kompetanse på levetidsegenskaper for isolasjonsmaterialer, og spesielt vår kunnskap om vekst av vanntrær i polymerer, kommer godt med også når materialene utsettes for store hydrostatiske trykk og temperaturvariasjoner. Det viser seg at nye og foreløpig ubeskrevne fenomen kan opptre under aldring i slike betingelser.

Vi har derfor, i nært samarbeid med oppdragsgivere, investert i et titalls trykktanker hvor aldringsforsøk på komponenter og materialer kan utføres opp til 100 atmosfærers trykk og 120 - 150 grader C. Noen av tankene kan også fylles med sjøvann, som under høy temperatur er svært korrosivt. Vi har derfor anskaffet tanker av titan som blant annet brukes for å simulere miljøpåkjenningen for kabel på 300 meters dyp. Andre tanker brukes for å evaluere for eksempel vannopptak i polymerer under høyt trykk.

Kontakt

Foto: SINTEF Media