Til hovedinnhold

Resultater fra denne forskningen er en sentral del av etterutdanningskurset (EVU) ”Optimalt vedlikehold av vannkraftverk” som Institutt for elkraftteknikk ved NTNU arrangerte i april i samarbeid med EBL Kompetanse, Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og SINTEF Energiforskning.

Kurset inneholder analyse av lønnsomhet, sannsynlighet for svikt, flermåls beslutningsanalyse, produksjonstap på grunn av havari og vedlikehold, tilstandsutvikling generator/turbin/vannvei, kritikalitet og risiko, samt RCM-analyse.

Kursdeltakerne kom fra Statkraft, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trondheim Energiverk Kraft, TrønderEnergi Kraft, Selbu Energiverk, Norconsult, SINTEF og NTNU.

Det er andre gang kurset ble arrangert. Undervisningen går over to uker med et opphold på to uker mellom de to undervisningsukene. Kurset avsluttes med en skriftig eksamen og gir 7,5 studiepoeng.

Etterutdanningskurset tilbyr ingeniører og sivilingeniører dypere kunnskap om optimalt vedlikehold av vannkraftverk, og trening i oppgaveløsning. Her er deltakere og noen av foreleserne samlet.

Kontakt: Eivind Solvang

Foto: Mette K. Høiseth