Til hovedinnhold

Xergi kommer ut med fire nummer i året, tre på norsk og ett engelsk nummer med oversettelser av utvalgte artikler.

1-2005

2-2005

3-2005

4-2005 - Engelsk utgave