Til hovedinnhold
Forsker Petter Nekså
Tekst og foto: Bjørg Hernes


23. mai 2003 ble det i Amsterdam inngått en intensjonsavtale om samarbeid innen energiforskning mellom USA og Norge. Avtalen ble signert av Mr. Spencer Abraham, sekretær i det amerikanske energidepartement, og vår tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs. Avtalen gjaldt et stort antall felles aktiviteter mellom de to land med hensyn til å undersøke mulige, framtidige samarbeidsområder innen energiforskning, utvikling og demonstrasjon.

Som et resultat av denne avtalen, ble det i 2004 for første gang arrangert et sommerkurs ved Los Alamos National Laboratory i Santa Fe i New Mexico. Hovedhensikten med kurset var å utvikle samarbeidet innen CO2 -forskning mellom USA og Norge. Ti amerikanske og ti norske forskere og studenter, alle var på et tidlig stadium i sin karriere, fikk anledning til å delta.

Fra Norge deltok folk fra oljeindustrien, dvs Statoil, Hydro, Shell, Polytec, samt fra universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim. NTNU-SINTEF fikk en kvote på tre plasser. Fra NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk, deltok Petter E. Røkke. De amerikanske deltakerne hadde tilsvarende sammensetning.

Gjennom sitt dr.gradsstudium har Petter E. Røkke jobbet på et prosjekt finansiert gjennom Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF.
- For Gassteknisk Senter var det svært viktig at Petter E. Røkke fikk anledning til å delta, sier Per-Erling Frivik, direktør i gassteknologi.

Hensikten med sommerkurset var å utvikle samarbeid mellom amerikanske og norske forskere, å bygge opp et nettverk med hensyn til CO2, innfanging og lagring, og gjensidig informasjon.
- Sju av de ti dagene oppholdet varte, var viet foredrag og samtaler med øvrige kursdeltakere. I tillegg ble det arrangert dagstur med besøk hos Kinder Morgan CO2 Company, som driver med separering og lagring av CO2, forteller Petter E. Røkke.
- I tillegg hadde vi en helg fri hvor vi ble bedre kjent og fikk anledning til å knytte kontakter.

Svært positiv erfaring
For egen karriere synes Petter E. Røkke at kursdeltakelsen var svært positiv, og en veldig nyttig erfaring, både faglig og sosialt.
- Erfaringene vil også være av verdi for respektive arbeidsgivere, mener han.

- Jeg føler at vi her i landet vil kunne dra stor nytte av det de driver med i USA. Amerikanerne sitter med ganske mye ekspertise på områder vi her i Norge ikke kan så mye om. Mitt generelle inntrykk er at CO2 -problematikken har mye større omfang i USA enn her i Norge. Både norske og amerikanske forskere har noe
å bidra med, og vil kunne dra nytte av hverandres erfaringer. Jeg fikk også inntrykk av at ressursene i USA er bortimot ubegrenset, eller i alle fall uendelig mye større enn her i Norge.

- Kurset var et meget bra arrangement, med faglig svært høyt nivå, og dette ønsker vi selvfølgelig å være med på også i framtida.

Eget nettsted
Etter hjemkomsten har de norske kursdeltakerne holdt kontakten med hverandre, og et eget nettsted for erfaringsutveksling og videre kontakt, er under utvikling. Dette vil også de amerikanske deltakerne etter hvert bli med på.

Årlig opplegg
Årets opplegg er allerede evaluert i Olje- og energidepartementet, og det planlegges flere tilsvarende årlige sommerkurs. Det er besluttet å ta initiativ til å arrangere neste års kurs her i Norge, da med Trondheim som base og i NTNU og SINTEFs regi.
- Jeg håper å få delta også da, da jeg føler at jeg har noe å bidra med, smiler Petter E. Røkke.