Til hovedinnhold

Marina har jobbet med eksperimentell fastsettelse av asynkronmaskinparametre. Målingene er utført på 50 kW asynkronmotor/-generatorsett som er en del av FoU-prosjektet ”Utvikling av norsk vindkraftteknologi”.

Marina Guerraz presenterer prosjektresultatet for blant annet John Olav Tande (t h) og Trond Toftevaag, som var hennes veiledere under besøket.

 

Resultatene vil bli benyttet i den delen av FoU-prosjektet som omfatter datamaskinbasert modellering og simuleringer av ulike elektrotekniske løsninger for vindkraftanlegg. Motorgeneratorsettet kan etterligne drift av en vindtunnel og inngår som del av et større laboratorieoppsett som er etablert i samarbeid mellom NTNU og SINTEF Energiforskning.

I arbeidet har hun foretatt detaljerte målinger med basis i aktuelle IEC-standarder og annen relevant litteratur, knyttet til driftstilfellene tomgang, nominell last og fastlåst rotor for asynkronmaskinen.

Alle størrelser i det klassiske, lineære pr fase ekvivalentskjemaet for asynkronmaskinen er fastlagt, samt tap og nominell virkningsgrad for maskinen. Alle forsøkene er utført for 50 Hz.

Rapporten fra prosjektet gir en detaljert beskrivelse av instrumentering, forutsetninger, antakelser og vurderinger i tillegg til selve resultatpresentasjonen.

Samarbeid mellom forskere og studenter er positivt i konkrete prosjektoppgaver. Studentene får en praktisk og god forståelse av aktuelt fagfelt. Utenlandske studenter bringer med seg friske impulser til oss, samtidig som de kan bli fremtidige ”ambassadører” for SINTEF.

Veiledere ved SINTEF Energiforskning har vært

John Olav Giæver Tande og