Til hovedinnhold
Tekst og foto: Mette Kjelstad


NTNU og SINTEF har i flere år forsket på fornybare energibærere. Den 17 juni åpnet Senteret for fornybar energi (SFFE) på Gløshaugen. Målet har vært å samle ressursene og aktivitetene så Norge kan opprettholde, fremme og utvikle kompetansen på dette viktige forskningsområdet.

Fossile ressurser vil ikke vare evig. Ca 80% av verdens energiforbruk blir i dag dekket av fossile brensler. Et fortsatt økende forbruk tvinger frem andre løsninger med alternative energibærere som kan erstatte kull, olje og gass. Denne utfordringen får stadig større internasjonal oppmerksomhet.

Professor Reidar Tunold ved NTNU, som har vært en av pådriverne for å få etablert senteret, sa innledningsvis til de 120 deltakerne at NTNU og SINTEF ønsker å bli landets største kompetansesenter på fornybar energi. Senteret favner et bredt fagområde (arkitektur, materialteknologi, samferdsel, energi).

Statssekretær Øyvind Håbrekke i Olje- og energidepartementet åpnet seminardelen. Han la vekt på at NTNU og SINTEF har en viktig rolle å spille for å finne nye teknologiske løsninger på fremtidens utfordringer – ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

For å bevare naturområder og vassdrag, ønsker man ikke å bygge ut mer vannkraft. Norge må finne andre måter å øke energiproduksjonen på. Myndighetene har satt som overordnet mål at Norge skal produsere 7 TWh energi basert på nye fornybare energikilder innen 2010. Av disse skal 4 TWh være varmeproduksjon og 3 TWh være elektrisitetsproduksjon basert på vindkraft. - Fornybare ressurser er overlegen andre energikilder, nettopp fordi de er fornybare, sa Håbrekke. Bio, bølge, sol, tidevann, vannkraft og vindkraft er fornybare energikildene med et betydelig potensiale.

Selve åpningen av Senter for fornybar energi sto professor Arne Bredesen fra NTNU og strategidirektør Gunnar Sand fra SINTEF for. Senteret skal fremme utvikling av norsk teknologi både nasjonalt og internasjonalt. Og fornybar energi skal bli ettertraktet for studentene og gi dem karrieremuligheter.

 

Professor Reidar Tunold, en ivrig pådriver for å opprette senteret.

Professor Arne Bredesen var entusiastisk tilstede og sto for åpningen sammen med strategidirektør Gunnar Sand fra SINTEF.

 

Statssekretær i OED, Øyvind Håbrekke.