Til hovedinnhold
Tekst: Seniorforsker Eivind Solvang
Foto: Mette Kjelstad Høiseth


Dette er et felles fremstøt for å styrke fremtidig rekruttering til nettvirksomheten. Britt-Mari Langåsen og Anne Sofie R. Risnes startet sine to år som traineer i august. Begge er nyutdannede sivilingeniører fra studieprogrammet Energi & Miljø. Britt-Mari Langåsen skal være hos Lyse Nett, mens Anne Sofie R. Risnes skal til BKK. I tillegg skal de begge være hos SINTEF Energiforskning/ NTNU og NVE.

De vil få rik anledning til skaffe seg erfaring fra prosjektarbeid sammen med erfarne medarbeidere. Det utarbeides individuelle planer, som skal bidra til at de oppnår god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av traineeperioden. Vårt mål er at oppholdet skal gi kvalifikasjon for viktige arbeidsoppgaver innenfor nettvirksomheten.

Langåsen og Risnes skal være ni måneder hos SINTEF Energiforskning/NTNU, seks måneder hos NVE og ni måneder hos enten BKK Nett eller Lyse Nett. De vil dermed få erfaring med nettvirksomheten i form av forskning, myndighetsarbeid og operative aktiviteter hos et nettselskap.

Det legges vekt på at det er en sammenheng mellom arbeidsoppgavene som skal utføres. Lyse Nett ønsker f eks at traineen skal analysere ulike konsekvenser av å tilkoble større produksjonsenheter i nettet (vindmøllepark), samt vurdere hvilke krav som bør stilles til utbygger i den forbindelse. Hos SINTEF Energiforskning/NTNU vil Britt-Mari Langåsen få anledning til å anvende avansert regneverktøy på tilsvarende problemstillinger, samt se på hva man bør ta hensyn til når det gjelder leveringskvaliteten. Hos NVE vil arbeid med kraftsystemplaner og leveringskvalitet gi innblikk i problemstillingen sett fra myndighetenes side.

Pionerene Britt-Mari Langåsen og Anne Sofie R. Risnes.