Til hovedinnhold
Tekst og foto: Forskningsingeniør


Kina har store problemer med å dekke sin energietterspørsel i et enormt økende marked med en årlig vekstrate opp mot 15%, som er høyest i verden i dag. Flere steder i Kina må bedrifter innskrenke produksjonen to-tre dager pr uke pga mangel på energi. Kina ønsker derfor i økende grad å komplimentere sine energikilder med import av LNG.

Foruten rask vekst i bygging av mottaksterminaler, har Kina også kjøpt seg inn i gassfelter i Australia for å ha sikker tilgang på LNG fra disse. De planlegger i tillegg å bygge små, lokale LNG-anlegg og ønsker hjelp fra SINTEF Energiforskning.

Kineserne vil selv levere mest mulig utstyr og teknologi til LNG-industrien. HTN Pipeline Equipment Ltd; Co i Beijing ønsket å benytte sine preisolerte rør, beregnet for fjernvarme installasjoner, som LNG transportrør. Utfordringen ved transport av LNG er den lave temperaturen (–162 OC). HTN hadde derfor behov for assistanse for å bli kvalifisert til slike leveranser.

Transport og lagring av LNG krever gode, isolerte systemer for å unngå varmetap. Avdeling Energiprosesser hos SINTEF Energiforskning har i over 30 år arbeidet med slike isolerte lavtemperatursystemer og har opparbeidet spesialkompetanse innenfor området. Det ble opprettet et samarbeidsprosjekt med følgende mål:

  • kompetanseheving hos HTN
  • mekanisk og termisk prøving (fra +23 til –180 OC) av preisolerte rør i våre laboratorier
  • planlegge og gjennomføre storskalaprøver for to fullverdige LNG-rør sløyfer ved HTN sitt anlegg i Beijing.

Gjennom samarbeidsprosjektet har utviklingsperioden av LNG-transportrør blitt forkortet med flere år.

Kina er et stort, interessant og utfordrende marked for en kunnskapsbedrift som SINTEF. Kinesiske firma har økonomi og ønsker å utvikle sin kompetanse. Videreføring av samarbeidet er tenkt ved salgsframstøt mot aktuelle kinesiske og utenlandske kunder i form av ekspertstøtte og ved utvikling av nye produkter.

Laboratorieingeniørene Ketil Larsen og Tore Rye med uttestede rør ved –162 OC. 20 tonn skulle til for denne prøven.

Ansatte fra HTN Pipeline Equipment Ltd; Co i Beijing var en uke hos SINTEF Energiforskning. Fra venstre: Yin Jing, Harald S. Mæhlum (prosjektleder SINTEF Energiforskning), Joan Zhou (prosjektleder HTN), Håvard Rekstad (NTNU) og Richard Wang.