Til hovedinnhold

Regjeringens innovasjonspolitiske handlingsplan påpeker en rekke utfordringer som det norske samfunn og norsk industri står overfor. Oljeaktiviteten i Norge er ventet å avta i årene fremover, og Norge trenger å erstatte den verdiskapingen og de arbeidsplassene som dermed forsvinner. Det er nødvendig bl a for at det velferds-Norge vi kjenner skal bestå og at Norge også i fremtiden skal være et av verdens beste steder å leve.

Sentralt i handlingsplanen står satsing på kunnskap og kompetansebygging og anvendelse av disse ressursene til å fremme en internasjonalt konkurransedyktig norsk industri. La det være klart at norske forskningsinstitusjoner er ledende i verden på en rekke områder og kan bidra mye sterkere til innovasjonsprosessen enn de allerede gjør, gitt at forutsetningene bedres. Vi savner en politiker som tar ansvar.

Ormen Lange-utbyggingen vil kunne fungere som utstillingsvindu for norsk industri og innovasjon. Globalt er det store utfordringer knyttet til utvinning av olje- og gassreserver på store havdyp. Elektrisk kraftforsyning på havbunnen har forutsetninger for å bli en norsk suksesshistorie. Norsk industri har lang erfaring innen kraftforsyning. Kjenner den sin besøkelsestid nå eller er dette en gylden anledning til nyetablering? Bør statlige virkemidler settes inn for å sikre at denne muligheten ikke skusles bort? Vi står parat til å skissere disse mulighetene og mange andre for dem som har det som kreves for å gå i spann med oss. Kapital, mot og vilje.

 

Markedsdirektør Einar Fasting