Til hovedinnhold
Tekst og foto: Mette Kjelstad


Gjennom flere tiår har forskere i elkraftmiljøet på Gløshaugen hatt et godt og tett samarbeid – lenge før det ble ”in” å formalisere parallelle fagmiljøer gjennom avtaler. Så hvorfor en avtale nå?

- Dette er et nytt skritt i retning av enda tettere samarbeid. Vi vil konfirmere allerede eksisterende samarbeid og Gemini-senteret vil være et diskusjonsforum for felles strategier, sier Sverre Aam, adm. direktør i SINTEF Energiforskning.

En formell avtale sikrer regelmessig kontakt. Både lederen for institutt for Elkraftteknikk, professor Erling Ildstad og Sverre Aam er svært opptatt av at den gode samarbeidet skal bevares. – Avtalen synliggjør det felles miljøet vi har innen elkraft. Folk skiftes ut, men med en formell avtale på overordnet nivå vil vi unngå å gli fra hverandre, sier Ildstad.

Gjennom felles profilering ønsker NTNU og SINTEF å bygge robuste fagmiljøer med høy kvalitet som etterspørres av eksterne oppdragsgivere og studenter, står det i avtalen. Og nettopp studentene er i fokus. Det er økende interesse for fagene på instituttet og god søkning til Energi og miljø studiet. Men instituttet ønsker seg flere studenter som spesialiserer seg innen elkraft. – Elkraft er mer enn vannkraft, sier professoren og påpeker at Nordsjø-aktivitetene vil gjøre fagfeltet attraktivt i årene som kommer.

Gemini-senter er en samarbeidsmodell for parallelle fagmiljøer som ønsker en forpliktende strategisk allianse. Det er ett år siden de første sentrene ble utnevnt og åpnet. Elektrisk energi og energisystemer er det syvende Gemini-senteret som er etablert. De andre er:

  • Materialer og energi
  • Veg og samferdsel
  • Energiforsyning og klimatisering av bygninger
  • Anvendt kuldeteknikk
  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Robust materialvalg og design – offshoreanvendelser

En fornøyd professor og fornøyd direktør signerer Gemini-avtalen.