Til hovedinnhold

NEF Teknisk Møte 2004 ble avholdt i NTNUs lokaler 29 - 30 mars med 118 registrerte deltakere og ti utstillere. Bak dette vellykkede arrangementet lå et betydelig dugnadsarbeid fra engasjerte medlemmer i Norsk Elektroteknisk Forening - Trondheim Gruppe, kombinert med støtte fra samarbeids-partnerne SINTEF Energiforskning, NTNU, NEK – Norsk Elektroteknisk Komite, Trondheim Energiverk, Statkraft, TrønderEnergi og Siemens.

Enova, Statkraft og EBL var invitert til å holde innledende foredrag om kraftbalansen i Norge, Statkrafts syn på alternative energiteknologier samt EBLs engasjement når det gjelder kompetanse og rekruttering i energibransjen.

I alt 45 rapporter ble presentert og diskutert i følgende sesjoner:

  1. Kompetanse i energibransjen – utdanning og rekruttering
  2. Organisering og regulering av energiselskaper
  3. Sluttbrukermarkedet, energiomsetning, energibruk, energibehov
  4. Ny teknologi, nye løsninger, nye metoder
  5. Leveringskvalitet, leveringssikkerhet
  6. Vedlikehold av energisystemer – HMS i energibransjen
  7. Teknologier for energiomvandling
  8. Energiutredninger / Energiplanlegging

Alle rapportene er samlet i et kompendium som kan bestilles ved henvendelse til:
NEF Trondheim Gruppe v/ Einar Jordanger,
c/o SINTEF Energiforskning, 7465 Trondheim eller via e-post.

I år deltok mange studenter fra studieretning Energi og Miljø. Dette gir studentene innblikk i aktuelle problemstillinger i bransjen, og det gir de andre deltakerne anledning til å treffe studenter som om få år er klare for ansettelse i næringslivet. Flere av rapportene var skrevet av studenter, som presenterte resultater fra aktuelle prosjekt- eller hovedoppgaver ved NTNU.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Både faglig innhold, presentasjonsformen med korte innlegg fra et vidt spekter av tema samt de tradisjonelle sosiale arrangementene appellerer til gjentakende deltakelse fra mange sentrale personer fra energibransjen. Evalueringsskjemaene inneholdt også noen konstruktive forbedringsforslag foran neste NEF Tekniske Møte som planlegges holdt i Trondheim i 2006 eller 2007.

Einar Jordanger
formann i organisasjonskomiteen

 

Foto: Mette Kjelstad Høiseth