Til hovedinnhold

Tekst: Vojislav Novakovic

I foreningens vedtekter står det følgende:

”Som Æresmedlemmer kan velges ordinære medlemmer som har ytet fremragende teknisk arbeid i bransjen og/eller har nedlagt særlig fortjenestefullt arbeid for VVS-Foreningen.” 

I sin innstilling til Generalforsamlingen sa foreningens formann Leif Sverre Boland dette om kandidaten:

  • Han har vært i vitenskapelig stilling ved landets eneste utdanningssted for sivilingeniører innen VVS-teknikk siden 1979 (1.amanuensis og professor) og har startet undervisningen både i enøk og inneklima
  • Han tar aktiv del i forskning som er nyttig for bransjen og har utdannet flere dr.ingeniører innen VVS-teknikk.
  • Han har presentert papers på mange internasjonale konferanser og markert landet og bransjen i utlandet
  • Han har hatt og har viktige verv i Forskningsrådet, Arbeidstilsynet og andre nasjonale organer og organisasjoner
  • Han har deltatt og deltar i internasjonalt standardiserings-arbeid og forskningsaktiviteter
  • Han har deltatt i diverse kurskomiteer (også på vegne av foreningen) og har vært foredragsholder på mange kurs og seminarer
  • Han er medlem av styret for Norsk VVS Energi- og Miljøforenings stiftelse for forskning
  • Han er leder av Det klimatekniske laboratoriet (DKL) og Gemini senteret: Energiforsyning og klimatisering av bygninger ved NTNU og SINTEF.

Generalforsamlingen godkjente utnevnelsen av Sten Olaf Hanssen til æresmedlem av VVS-foreningen ved akklamasjon.

 

Foreningens formann Leif Sverre Boland, æresmedlem Sten Olaf Hanssen og generalsekretær Leif Amdahl ved overrekkelsen av æresbevisninger.