Til hovedinnhold
Murpipa som lynavleder - Hell i uhellet
Relaterte tema

Publisert 3. juni 2005

Voldsom tordenværsaktivitet er alltid skremmende, og spesielt når lynet slår ned nær deg selv. I Norge er det heldigvis sjelden at liv går tapt i forbindelse med lynnedslag, men mange ganger er det nok nære på. Det kunne ha gått galt sist sommer da lynet slo ned i en enebolig på Kvål i Melhus kommune, men murpipa fungerte heldigvis denne gangen som en effektiv lynavleder.
Tekst og foto: Harald Danielsen


Den 22. juli 2003 var det et voldsomt tordenvær i deler av Trøndelag. Det var mange lynnedslag og ett av disse slo ned i eneboligen til nåværende ordfører i Melhus kommune, Erling Bøhle. På det tidspunktet var Bøhles datter, Kristin (19), alene hjemme. Hun var allerede blitt kraftig skremt av de mange lynnedslagene i nærheten, og da lynet slo ned i huset trodde hun at hennes siste time var kommet.

- Det braket og ristet noe forferdelig, og jeg trodde at hele huset skulle ramle sammen over meg. Men til min forbauselse skjedde det ikke noe, og ikke gikk strømmen heller, forteller Kristin som rimeligvis aldri glemmer en slik opplevelse. I ettertid fant man ingen synlige skader på huset, og alt elektrisk og elektronisk utstyr var fortsatt intakt.

Dårlig ovnstrekk
Da fyringssesongen startet opp i høst hos familien Bøhle, fikk de imidlertid alvorlige problemer med ovnstrekken. Dette var noe de ikke hadde vært plaget med tidligere. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at det var et stort hull i sotluka i murpipa i kjelleren. Dette ble det selvsagt falsk trekk av. Hullet ble tettet og etter det ble trekkforholdene normale.

Ved nærmere inspeksjon av pipa viste det seg at alt sotet i pipeløpet var som blåst bort, og den sotmengden som normalt lå i bunnen av pipa, var "smeltet" bort. Det var da at Erling Bøhle kom på tanken at det var lynet som hadde forårsaket det hele.

Erling Bøhle inspiserer murpipa.

Lynet fulgte pipeløpet til jord
Under et tilfeldig møte med Erling Bøhle nevnte han hendelsen. Ved et senere besøk hjemme hos Bøhle ble det klart at han nok hadde rett i sine antakelser. Bildene viser også at sotluka, som er av lettmetall, har smeltet pga lysbuetemperaturen i lynstrømmen, og at trekkvirkningen har "suget" det smeltede metallet inn i pipeløpet.

Lynavlederanlegg anbefales
I ettertid var det derfor interessant se om det virkelig var registrert lynnedslag i det aktuelle området og omkring det tidspunktet at lynet slo ned i huset til Bøhle. Ved å gå gjennom lynregistreringsdata hos SINTEF Energiforskning, ble det funnet at det hadde vært stor tordenværsaktivitet i området. Sammenholdt med eneboligens geografiske posisjon og tidspunktet for lynnedslaget, viste dataene med rimelig sikkerhet at et lyn med lynstrøm på 23 000 A har slått ned i boligen. Heldig var det at lynet fulgte pipeløpet og ikke medførte annen skade enn at døra til sotluka smeltet. Murpipa fungerte således denne gangen som en lynavleder. Erling Bøhle har også tidligere erfart lynnedslag i nærområdet, og har nå fått råd om å få montert lynavlederanlegg på huset sist. Det er ikke sikkert at lynet sikter inn murpipa neste gang.