Til hovedinnhold
Tekst: Forsker


Det er registrert svært mye lynaktivitet de to siste årene. I 2003 ble det til sammen registrert nærmere 1,9 millioner lyn over Skandinavia og Nord-Europa. Over to hundre tusen av disse slo ned i Norge og den 17 juli ble det registrert ca 70 000 lynnedslag hovedsakelig i Sør-Norge, på en og samme dag.

Lynidag
SINTEF Energiforskning og Statnett samarbeider om lynregistrering i Norge. Lynregistreringssystemet gir posisjon og data for lynnedslag. Vi har utviklet en rekke tjenester og programvare, som brukere i både Norge og Sverige benytter. En del av disse tjenestene leveres via Internett og brukerne kan følge tordenværsaktiviteten fra minutt til minutt på www.lynidag.no

Sensorene, egentlig radiomottakere, i lynregistreringssystemet registrerer signalene, hvilken retning de kommer fra og hvilket tidspunkt det skjer. Registrert signalform, retning, styrke samt GPS-klokkeslett sendes fra sensorene til en sentralenhet, som sammenholder registreringene og regner ut posisjon og tidspunkt for nedslaget. Med gode rådata gir dette et nøyaktig nedslag på +/- 500 meter. Systemet har 14 norske sensorer som er tilknyttet en sentral prosesseringsenhet hos Statnett i Oslo. I tillegg, mottar systemet data fra sensorer i alle våre naboland samt fra fem sensorer i Tyskland.

Nyttig arkiv
Siden registreringene startet i 1996, er det totalt samlet inn ca 4,5 millioner lyn i lynarkivet. Dataene benyttes bl a til å utarbeide statistikker over lyntetthet, strømstyrke og geografiske variasjoner. I tillegg brukes databasen for oppslag ved henvendelser fra ulike brukere (forsikringselskap, brannetterforskning, nettselskap etc), som har behov for å vite om det har vært lynaktivitet i et bestemt område i en gitt tidsperiode.

En annen dag med stor aktivitet var 22 juli. Til sammen ble det denne dagen registrert ca 24 000 lynnedslag i Norge og mer enn 5 000 av disse slo ned i Trøndelagsfylkene. I en stripe, fra Meldal via Kvål og til Malvik, var det stor aktivitet fra kl 13 til ca kl 21 med ca 550 nedslag. Et av disse, med en styrke på 23 000 A, slo kl 14:22:30 ned i pipen på et bolighus på Kvål. Det gikk heldigvis bra.

Er du interessert i nytt fra SINTEF Energi - følg bloggen vår - #SINTEFenergy blog