Til hovedinnhold
Tekst og foto: Mette Kjelstad


Utviklingen innen vindkraftindustrien har vært voldsom de seneste årene. Vindparker kan nå levere vindenergi til en kostnad ned mot 20 øre/kWh på steder med gode vindforhold. Det er stor aktivitet innen forskning og utvikling på vindkraftfronten. I tillegg til pågående industriutvikling og utbygging av vindkraft i Norge, ønsket man å presentere alle aktivitetene og resultatene på et vindkraftseminar i Trondheim i januar i år.

To ganger så mye
- Norge har alle muligheter til å bli en ledende vindkraftnasjon, sier John Olav Tande som er en av vindkraftforskerne hos SINTEF Energiforskning og prosjektleder for FoU samarbeidet med IFE og NTNU. Det blåser mye i Norge og vesentlig mer enn i Danmark og Tyskland, skal vi tro forskerne. I følge Tande kunne vi her i landet få opptil to ganger så mye energi ut av hver vindmølle sammenlignet med det de får i Tyskland. Samtidig har våre vannkraftverk gode reguleringsegenskaper og er ideell i samspill med vindkraft. - Norge har dermed svært gode forutsetninger for utnyttelse av vindenergi til elproduksjon, slår Tande fast. Han legger også vekt på mulighetene for å utvikle norsk industri. Verdensmarkedet har et potensiale på 50 milliarder kr.

Grønn kostnadsreduksjon
Målet er at Norge skal ha en årlig vindkraftproduksjon på 3 TWh innen 2010. Dette er relativt beskjedent i forhold til vårt årlige elforbruk som er ca 120 TWh. Tande mener imidlertid at Norge bør satse mer på vindkraft. Utvikling av norsk kompetanse og industri vil gi kostnadsreduksjoner, som sammen med innføring av et internasjonalt marked for grønne sertifikater vil gjøre det økonomisk attraktivt å investere i norske vindparker. 20 TWh vindkraft i 2020 kan være realistisk.

Norsk kompetanse
SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE) og NTNU samarbeider om forskning og utvikling innen vindkraft blant annet i Norges forskningsråds KMB-prosjekt ”Utvikling av norsk vindkraftteknologi” (2001-2005), Forskningsrådets ”Strategisk vindkraftprogram” (2003-2007) og gjennom etablering av teststasjon for vindkraftverk på Valsneset i regi av selskapet VIVA AS.

På seminaret ble følgende tema presentert:

  • Modellering av vindforhold for design av vindparker i komplekst terreng
  • Studier av struktur og aerodynamikk mht utvikling av teknologi tilpasset norske forhold
  • Utvikling av modeller og konsept for innpassing av vindkraft i svake nett
  • Etablering av teststasjon, planlegging av vindparker og landskapsestetikk

Totalt ble det holdt 20 presentasjoner som er samlet i en rapport.