Til hovedinnhold
Tekst og foto: , SINTEF Media


Ledelsen i EUTECH, som er en del av japanske AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), valgte energimiljøet i SINTEF som mål for sitt Norgesbesøk. Svein Grandum, nå representant fra Innovasjon Norge med base i Tokyo og med en fortid i SINTEF, bidro til å etablere kontakten mellom de to forskningsmiljøene.

I løpet av to dager i januar har norske energiforskere og de japanske besøkende hatt gjensidige presentasjoner som har munnet ut i en konkretisering av fem interessante samarbeidsområder: Hydrogen, CO2-håndtering, energilagring, forbrenning og analyse av energisystemer.

- I løpet av et halvt år skal vi så peke ut minimum ett prosjekt innenfor hvert område, og av disse igjen vil vi satse på å få realisert minimum ett, sier administrerende direktør Sverre Aam på SINTEF Energiforskning. - Vi legger stor vekt på å konkretisere og lage handlingsplaner så ikke gode intensjoner renner ut i sand.

Store muligheter
Svein Grandum tror begge forskningsmiljøene kan vinne på en avtale om samarbeid rundt energi. Begge land har store utfordringer og forpliktelser i forhold til miljø og energi. Norske forskningsmiljø kan oppnå ny kunnskap i et slikt samarbeid. Når det gjelder CO2-håndtering har Norge kommet langt, og for Japan som har forpliktet seg i forhold til Kyoto, kan det være interessant med ny teknologi på dette området.

- Prosessen er så vidt startet, sier Grandum, - men mulighetene er store. Vi har rammeverket på plass ved hjelp av avtalen Gabrielsen undertegnet. Nå skal vi fylle dette med innhold. Innenfor avtalen er det også bevilget midler for tilrettelegging av forskningssamarbeid.

Sverre Aam forteller at SINTEF og AIST i tillegg planlegger å søke om prosjektmidler for å kunne utveksle post.doc'er som i en ett års periode kan være med på å dra lasset videre. I følge Grandum har Japan et godt organisert tilbud for norske post.doc'er, og en langsiktig tankegang rundt å få unge utlendinger forankret i japansk tenkesett og kultur noen år før de returnerer til sitt hjemland, som gode ambassadører for Japan.

Det japanske forskningsinstituttet AIST har ca 2500 ansatte og er inndelt i 8 institutter spredt over hele Japan.Et av sentrene, Institute for Energy Utilization, ligger i forskningsbyen Tsukuba. At SINTEF historisk sett er godt forankret i det japanske forskningsmiljøet, skyldes god nettverksbygging i 80-årene fra kjente energiforskere i SINTEF som avdøde Gustav Lorentzen, Arne Bredesen og Per Erling Frivik.

Fornøyde samarbeidspartnere. Fra venstre: Adm dir. Sverre Aam SINTEF Energiforskning, Svein Grandum fra Innovasjon Norge, Deputy Director Dr. Hiromi Takeuchi, AIST og markedsdirektør Einar Fasting, SINTEF Energiforskning