Til hovedinnhold

Xergi kommer ut med fire nummer i året. I 2004 har vi laget nr 4 som et engelsk samlenummer som innholder artikler fra nr 1 og 2 dette året.

1-2004

2-2004

3-2004

4-2004 - Engelsk utgave