Til hovedinnhold

Konferansen samlet 100 deltakere fra 19 forskjellige land, og hadde det ikke vært for utbruddene av SARS og generell terrorfrykt ville deltakerantallet sannsynligvis ha vært atskillig større. Det ble presentert i alt 86 foredrag.

Arrangementet hadde tre plenumssesjoner (inviterte foredrag) og åtte tekniske sesjoner, og alle papers ble presentert muntlig. Tema for de forskjellige sesjonene var:

  • Policy for a Sustainable Future
  • Evaluation and Control of Indoor Thermal Environment
  • New Technologies for Heating, Cooling and Heat Recovery Systems
  • Evaluation and Control of Environmental Air Quality
  • Technical Tour at the HVAC Laboratories at NTNU-SINTEF
  • Sustainable Buildings
  • Energy Efficient Buildings; Energy-Conscious Architecture; Low Altitude Solar Radiation
  • New Technologies for Ventilation and Air-Conditioning Systems
  • Energy Efficient Buildings – Cold Climate Building Design
  • Energy Efficient Buildings – Smart Building Automation: Standards, Codes and, Regulations

Konferansen ble arrangert på ”Royal Electric Garden” på Gløshaugen. Det ble holdt en mottakelse i Erkebispegården og konferansemiddag på Ringve Musikkhistoriske Museum med omvisning. NTNU, SINTEF Energiforskning, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Høgskolen i Narvik samarbeidet om arrangementet.

Arrangørene representert ved Rune Aarlien, Vojislav Novakovic og Sten Olaf Hanssen.

I sitt oppsummeringsforedrag understreket presidenten for organisasjonskomiteen, professor Vojislav Novakovic fra NTNU, nødvendigheten og viktigheten av samarbeid på tvers av ulike faggrenser. Nøkkelen til suksess innenfor dette området er et effektivt og integrert samspill gjennom hele bygningens livsløp - fra ideer unnfanges til avhending av bygninger. Uten dette vil man sjelden eller aldri nå opp til de krav standardene setter til inneklima og energibruk i bygninger. En av fremtidens utfordringer er derfor at arkitekter, ingeniører og medisinske eksperter møtes - og løser problemene sammen.

Professor Ole Fanger, president for SCANDVAC (Scandinavian Federation of Heating, Ventilation, and Sanitary Engineering Association) og initiativtager til denne serien av internasjonale konferanser berømmet, arrangørene for et godt organisert og gjennomført konferanse og understreket den store betydningen av de faglige bidragene under konferansen. Neste konferanse i serien arrangeres i Moskva i 2006.

Følgende organisasjoner bidro som sponsorer: SCANVAC (Scandinavian Federation of Heating, Ventilation, and Sanitary Engineering Association), REHVA (Federation of European Heating and Ventilation and Air-Conditioning Association), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers), CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), IAIAS (International Academy of Indoor Air Sciences), ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate), SHSSE (The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan), ABOK (Russian Association of Engineers for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Heat Supply and Building Thermal Physics), Husbanken, The Nordic LCC Project (ledet av Statsbygg) og Halton (fra Finland).


Kontakt: Rune Aarlien