Til hovedinnhold

Prosjektet “ScadaOnWeb” var et to-årig forskningsprosjekt innenfor EUs 5. rammeprogram. Partnere fra Sveits (2), Tyskland (2), England, Spania og Norge deltok. Prosjektet hadde en totalramme på ca 22 mill. kr og ble avsluttet høsten 2003.

ScadaOnWeb er en forkortelse for EU-prosjektet “Web based supervisory control and data acquisition”. SINTEF Energiforskning var her partner med Powel ASA som underleverandør. Prosjektet har utviklet en web-teknologi basert på ontologier og semantikk som testes ut og demonstreres i 5 ulike applikasjoner for overvåking og kontroll. Teknologien gjør det mulig å håndtere store mengder strukturerte, numeriske data over Internett, og data gjøres søkbar for alle typer potensielle brukere (personer, søkemotorer, ”agenter”).

Bruk av XML sammen med RDF (Resource Description Framework) og RDFS (S-Schema), gir semantikken for en slik håndtering. En tradisjonell XML tilnærming ville omvandlet data til millioner av separate XML-elementer. For å unngå dette valgte prosjektet en løsning der informasjonen blir lagret og utvekslet som et par av filer: En XML-fil som beskriver semantikken og en HDF5-fil (Hierarchical Data Format*) med strukturerte numeriske data, se illustrasjon.

“ScadaOnWeb plug-in software” vil kunne håndtere strukturerte, numeriske data på en enkel måte med standard web-browsere, slik som det er mulig med andre standardiserte format (jpeg, gif og andre). Ved å basere seg på XML og semantiske web teknologier, kan ScadaOnWeb prosjektet sies å være det første større prosjektet som anvender slike teknologier innenfor det tekniske området. Programvaren vil bli lisensiert som OSS (Open Source Software).

“CustWeb”- en demonstrator for “måling og håndtering av sluttbrukere” over Web. SINTEF Energiforskning og Powel ASA utviklet en prototyp av en web-applikasjon for måling og håndtering av sluttbrukere over Web hvor ScadaOnWeb-teknologien ble anvendt. Kundens tidsserier for målerdata for hver time hentes for en angitt periode fra Powel MVS inn i ScadaOnWeb-serveren på filer med ODEL**/GS2-format i XML -syntax. Tidsseriene gjøres tilgjengelig for brukeren og vises som tabeller og grafer med valgfri tidsoppløsning.

Demonstratoren benytter Powel EMP og inkluderer en definert webserver og “ScadaOnWeb Middleware”.

The Semantic Web
“The Semantic Web” er det fremtidige Internett der all informasjon som utveksles er selvforklarende og maskinlesbar. Søkemotorer vil da ha mye bedre mulighet til å finne fram til riktig informasjon i en stadig voksende informasjonsmengde. Allerede i dag består “www” av flere milliarder dokumenter og dette øker eksponensielt. Fremtidens Web må derfor bli “semantisk” og maskinlesbar for å overleve. Nytteverdien av å ta i bruk ScadaOnWeb-teknologien vil i dag være størst ved store datamengder som skal gjøres tilgjengelig for mange typer brukere som er geografisk spredt. De 5 demonstratorene som ble laget er bare eksempler på anvendelse og ikke nødvendigvis de som har den største nytten av teknologien.


 


Kontakt:

(*) HDF5 er et kompakt, maskinuavhengig binært filformat utviklet av NCSA (National Centre for Supercomputing Applications) og som blir brukt av NASA (North American Space Agency) og ESA (European Space Agency) i ulike applikasjoner der hastighet og kompakt lagring av store mengder data er etterspurt.

(**) ODEL, bedre kjent som GS2, er et Objekt-orientert datamodell og filformat for utveksling av data innen energiforsyningen. Det er utviklet i et langvarig samarbeidsprosjekt innen bransjen og fungerer idag mer og mindre som en “de facto” standard i det nordiske elmarkedet. Standarden inneholder ca 35 objekter og dekker måling, tariffer, KILE og laststyring. I ScadaOnWeb-prosjektet har vi konvertert ODEL til XML-format (XML -Extended Markup Language) slik at det er anvendelig for datautveksling over Internett.

 

Mer om prosjektet