Til hovedinnhold

Diplomet ble delt ut på Rehvas (The federation of European HVAC associations) generalforsamling i La Rochelle i Frankrike den 14 oktober i år. Håkon Skistad er tredje nordmann som har fått denne anerkjennelsen i løpet av Rehvas 40-årige historie.

Utmerkelsen ble tildelt Håkon Skistad for arbeidet med håndboken ”Displacement ventilation in non-industrial premises”. Håkon Skistad er redaktør og hovedforfatter sammen med Elisabeth Mundt fra KTH, Sverige, Peter V. Nielsen fra Universitetet i Aalborg, Danmark, Kim Hagström, Halton OY i Finland og Jorma Railio, AFMAHE, Finland. Til sammen har forfatterkollegiet lagt ned ca 1500 timer av fritiden sin i denne boken.

Boken er skrevet og utgitt på engelsk. I tillegg er den oversatt og utgitt på tysk, russisk, slovensk og finsk. Den er under oversettelse til japansk, nederlandsk og italiensk. Boken er den første i en serie håndbøker som skal utgis av Rehva.

For tiden arbeider Håkon Skistad og Monica Berner med en ny håndbok for Rehva: ”Ventilation and Smoking”. Denne boken er planlagt ferdig til neste år. Boken er en videreføring av det arbeidet som disse to har gjort om ventilasjon for beskyttelse mot tobakksrøyk. Med denne boken blir neppe å finne i Norge, siden tobakksrøyking forbys fra 01.06.2004.


Håkon Skistad


Kontakt: