Til hovedinnhold

Fakultet for maskinteknikk, Universitetet i Beograd, Serbia har tildelt Plakett for verdifulle bidrag til utvikling av fakultetet og undervisningen, samt for fruktbart samarbeid til professor Vojislav Novakovic, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU. Plaketten ble tildelt i anledning 130 års jubileet for maskinteknisk utdanning i Serbia og 55 år siden opprettelse av et selvstendig Fakultet for maskinteknikk.

Professor Novakovic er initiativtaker og prosjektleder for samarbeidsprosjektet ”Master Degree Program: Sustainable Energy and Environment in Serbia”. Overordnet mål for prosjektet er å bidra til utviklingen av et bærekraftig og miljøvennlig energisystem. Det konkrete målet er å utvikle og implementere et toårig videreutdanningsprogram ved Fakultet for maskinteknikk i Beograd med en moderne, bred og integrert energi og miljøprofil. Samarbeidspartnere er Fakultet for maskinteknikk i Beograd, Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og NTNU. Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd gjennom ”Cooperation Programme with South Eastern Europe, Research and Higher Education” for perioden 2001-2005. Prosjektet tar sikte på å utdanne tre generasjoner av ti kandidater frem til tittelen Master of Science innenfor energi og miljø. Prosjektet er nå halvveis. Alle involverte parter er godt fornøyd med resultatene så langt og har allerede begynt planlegging av videreutviklingen til et PhD-studium på samme fagområdet.