Til hovedinnhold

SINTEF-gruppen omorganiseres til færre og større enheter. Når dette skrives er fortsatt ikke alle brikkene kommet på plass, men en kunngjøring er like om hjørnet. En av hovedmålsettingene til SINTEF er økt kundetilfredshet og en viktig strategi er derfor bedre tilpasning til kundenes behov.

Den nye organisasjonen skal gi oss bedre evne til nytenking og omstilling. Våre oppdragsgivere legger vekt på å utnytte mulig-hetene som ligger i bedre organisert samarbeid på tvers av fagfelt. Derved blir vi i stand til å levere enda bedre totalløsninger som gir økt verdi for kundene.

Vi ønsker at omstruktureringen skal gi grunnlag for en forholdsmessig økning av store oppdrag, bl a fordi store oppdrag gjerne har et lengre tidsperspektiv enn de små. Dette er viktig i forhold til oppgaven det er å drive kompetansebygging og kompetansespredning, og kortsiktige aktiviteter gir liten effekt i så måte. Fordi vi forventer en reduksjon eller i beste fall utflating av oppdragsmengden i Norge, vil vi intensivere aktivitetene i utlandet. Vi mener vi er konkurransedyktige på tross av at den norske krona står sterkt, og ikke minst her på Energiforskning har vi flere utenlandsballer i lufta enn tidligere.

Utvikling av Barentsregionen åpner store forskningsmessige behov og muligheter og et Europa som er blitt hjemsøkt av flere uønskede problemer i energiforsyningen det siste året vil kanskje også vise økende forskningsinteresse. Mediefokuseringen er gedigen, energibransjen er på manges lepper om dagen, og det er dessverre slik at de nevnte problemene har bidratt til bransjens rufsete rykte. Mange spekulerer på når bransjen skal gjøre noe for kundetilfredsheten. Kom gjerne til oss på Energiforskning, så skal vi hjelpe dere, og dere kan hjelpe oss.
 
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!


Markedsdirektør: