Til hovedinnhold

VIVA planlegger med etablering av en liten skalaturbin (~50 kW), måleutstyr og servicebygg i løpet av sommeren 2004. Avtalen med TrønderEnergi gir anledning til installasjon av en stor vindturbin (~2.5 MW), tentativt i løpet av 2005.

Teststasjonen vil tjene to hovedformål; dels vil VIVA tilby kommersielle test og målinger på prosjektbasis ved innleie av personell fra SINTEF Energiforskning, IFE og NTNU, og dels vil VIVA leie ut fasilitetene slik at teststasjonen kan virke som laboratorium i forbindelse med FoU prosjekt.

Kommersielle test og målinger
Kommersielle test og målinger vil kunne bli utført på teststasjonen eller som feltmålinger, herunder f eks dokumentasjon av effektkurve, akustisk støy, elkvalitet og strukturelle laster. Dette kan utgjøre f eks underlag for sertifisering av en ny type vindturbin, verifisering av drift etter ombygging, eller for å etterprøve leveranse i forbindelse med at utbygger skal overta en vindpark.

Laboratorium for norsk vindkraft FoU
SINTEF Energiforskning, IFE og NTNU vil benytte teststasjonen som laboratorium bl a med kobling til pågående felles prosjekt med finansiering fra NFR og industri.

  • Skalaturbin kan benyttes til test av f eks blader, kraftelektronikk og alternative konsept for pitch-kontroll.
  • Måling på stor vindturbin kan benyttes til utvikling og verifisering av beregningsmodeller, herunder aerodynamikkmodeller, strukturmodeller og modeller til bruk i forbindelse med nettanalyser.

I forhold til gjennomføring av feltmålinger på ad hoc basis vil vesentlig besparelser i tid og resurser oppnås ved bruk av teststasjonen, samtidig som målinger og forsøk vil kunne gjennomføres med ensartet kvalitet og i henhold til internasjonale standarder.


VIVA AS eies med 20 % hver av SINTEF Energiforskning AS, NTNU, Institutt for Energiteknikk (IFE), Valsneset Energi- og Industriselskap AS (VEI) og Campus Kjeller AS (CK).

 


Tekst: og John Olav Giæver Tande

Foto: Einar Berg, Inter Pares AS