Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning var vertskap for styringskomitemøte i STL (Short-Circuit Testing Liason) 15 og 16 mai. STL er et organ for samarbeid mellom høyeffektlaboratorier i Europa, Asia, Sør-Afrika og Nord-Amerika, som har som formål å koordinere sertifisering av høyspenningsapparater slik at sertifikat utsted av en medlemslaboratorium blir anerkjent av kunder og myndigheter over hele verden.

STL utarbeider guider for tolking av internasjonale standarder og utveksler erfaringer og know-how mellom medlemmene. De nordiske effektlaboratoriene er representert i STL ved SATS (Scandinavian Association of Testing Electric Power Equipment), og SINTEF Energiforskning er sekretariat for SATS.

 


Kontakt:

Foto: Mette K. Høiseth