Til hovedinnhold

 

J-POWER er en landsdekkende kraftprodusent i Japan, og eier ca 16000 MW produksjonskapasitet, likt fordelt mellom vannkraft og kullkraft. Dette tilsvarer 7 % av den totale installerte effekten i Japan, og dermed er J-POWER den femte største kraftprodusenten i landet. Som eier av 20 % av vannkraften er de en betydelig vannkraftprodusent. J-POWER selger sin produksjon til 10 regionale, vertikalt integrerte kraftselskap.

J-POWER ønsker å bruke Samkjøringsmodellen til to formål:

  • Analyser av det japanske markedet, som kan komme til å utvikle seg fra tradisjonell regulering i retning av mer deregulering. Dette gir økt usikkerhet, større kostnadsbevissthet og interesse for blant annet prisprognoser og utvekslingsmuligheter.
  • Utbyggingsplanlegging i utviklingsland. J-POWER har en internasjonal avdeling med betydelig aktivitet i Afrika, Sør-Amerika og Asia utenom Japan. Ved noen av prosjektene de er involvert i kan Samkjøringsmodellen være et viktig verktøy.

I fem uker i juni og juli var Satoshi Kurihara og Yoshiyuki Oomori hos SINTEF Energiforskning for å få opplæring i de tre simuleringsmodellene. De gikk gjennom den teoretiske bakgrunnen for modellene og lærte seg brukergrensesnitt, simulering og resultatfremstilling, som først ble prøvd på enkle testsystemer. Den siste tiden brukte de til modelleringen av Hokaido, den nordligste av de store øyene i Japan. Selv om dette er et betydelig system med et forbruk på over 30 TWh, er det likevel avgrenset og relativt oversiktlig. Det er også av interesse å analysere kraftutvekslingen mellom Hokaido og resten av det japanske systemet ved økende liberalisering.

Fullpakket med informasjon avsluttet Satoshi Kurihara og Yoshiyuki Oomori sitt opphold med besøk hos noen norske kraftprodusenter og en biogassprodusent i Danmark. Det virket som de hadde hatt betydelig utbytte av oppholdet, og vi ser fram til videre samarbeid med J-POWER.


Et fem ukers studieopphold har lagt grunnlaget for et godt samarbeid. Fra venstre: Yoshiyuki Oomori, Gerard Doorman, Birger Mo og Satoshi Kurihara.

 


Kontakt:

Foto: Mette K. Høiseth