Til hovedinnhold
”Gemini skal være et varemerke på det beste fra NTNU og SINTEF”
Relaterte tema

Publisert 2. juni 2005

Fredag 29 august utnevnte og åpnet næringsminister Ansgar Gabrielsen de fire første Gemini-sentrene ved SINTEF og NTNU. Gemini-senter er navnet på en ny samarbeidsmodell for parallelle fagmiljøer som ønsker å inngå en forpliktende strategisk allianse. Målet er bedre utdanning, forskning og kontakt med næringslivet. Seminaret ble åpnet av strategidirektør Gunnar Sand, SINTEF.

De fire første Gemini-sentrene er Materialer og energi, Veg og samferdsel, Energiforsyning og klimatisering av bygninger og Anvendt kuldeteknikk.

Adm direktør i SINTEF, Morten Loktu, snakket om NTNUs og SINTEFs roller i samfunnsutviklingen i sitt innlegg. De to institusjonene har et tett samarbeid både når det gjelder faglige ressurser og felles bruk av laboratorier og instrumenter. Nå ønsker NTNU og SINTEF enda tettere kontakt med hverandre og vil dermed fortsette å heve den faglige kvaliteten.

Gjennom denne alliansen kan miljøene være bedre i stand til å bidra til nyskaping og næringsutvikling. - SINTEF har som mål å være en preferert partner for kollegene ved NTNU, sa Loktu. Ved å formalisere samarbeidet gjennom flere Gemini-sentre, vil den gode kontakten bli mer tydelig og synlig også for omverdenen. SINTEF-sjefen vektla hvor viktig det er å fornye eksisterende næringer og næringsliv ved siden av å etablere nye. Langsiktig satsing vil føre til blomstring fra tunge og gode fagmiljøer.

”Det er et godt omen at det er tett mellom statsrådsbesøkene i Trondheim. Og det skal det fortsette med …” Vigdis Moe Skarstein fulgte opp den ledige og lette tonen til Morten Loktu. Det er ikke lenger siden enn 22 april at olje- og energiminister Einar Steensnæs åpnet Gassteknisk Senter.

Universitetsdirektøren snakket om samarbeidet mellom NTNU og SINTEF og bakgrunnen for opprettelsen av Gemini-sentrene. Det var ingen tilfeldighet, men tvert i mot tilsiktet, at både Moe Skarstein og Loktu fokuserte og fokuserer samarbeidet så sterkt. Gemini er latinsk for tvilling og navnet Gemini-senter spiller således på formaliseringen av samarbeidet mellom de parallelle fagmiljøene i begge institusjonene. - Målet for Gemini-sentrene er å bli internasjonalt fremragende sammen. Bare med topp kvalitet er vi interessante samarbeidspartnere, sa Moe Skarstein.

Næringsministeren slo fast at det er en nasjonal utfordring å utmeisle en politikk for de verdiskapninger som antas å komme, i foredraget sitt om ”Kunnskapsmiljøenes funksjon i næringsutviklingen”. Han snakket engasjert om regjeringens kommende handlingsplan for innovasjon. – For å oppnå et bedre samspill mellom forskning og næringsliv må vi få et mer kunnskapsdrevet næringsliv, satse på langsiktig kunnskapsoppbygging og på tiltak som styrker innovasjonsevnen i norske bedrifter. Vi har en sterk nasjonal kunnskapsbase, et fremtidsrettet forsknings- og innovasjonssystem og en helhetlig innovasjonspolitikk.

Gabrielsen berømmet Trondheimsmiljøet og sa at vi har befestet stillingen som teknologihovedstaden. - Dere har også levert en god søknad til å bli innovasjonshovedstaden, sa næringsministeren.

Gemini er latinsk for “tvilling” og navnet “Gemini-senter” spiller på formaliseringen av samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.


Vigdis Mo Skarstein og Morten Loktu.

Gemini-senter

Energiforsyning og klimatisering av bygninger ledes av professor Sten Olaf Hanssen (venstre), Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU og nestleder er dr ing Rune Aarlien, SINTEF Energiforskning.


Kontakt: Rune Aarlien

Tekst og foto: Mette K. Høiseth