Til hovedinnhold

Forsidebilde:

Hydrogen har atomnummer 1 i det periodiske systemt. Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet. På jorden opptrer hydrogen i hovedsak i kombinasjon med oksygen som vannmolekyler. Jupiter består av omtrent 90 % hydrogen og 10 % helium med spor av metan, vann, ammoniakk og "stein". Jupiter er den femte planeten fra solen og definitivt den største. Kilde: www.astr.uio.no

ã

BSIP/GV-Press

 - Gemini skal være et varemerke på det beste fra NTNU og SINTEF"
 - Effektivitet i VA-sektoren – er det noe å lære fra nettvirksomheten?
 - ENCAP – Enhanced Capture of CO2
 - Flytende, komprimert eller noe midt imellom?
 - Fransk studentbesøk
 - Hydrogen gir flere muligheter
 - HySociety
 - Norsk krafttak for hydrogen
 - Presidentskifte i NEF
 - Rein energi
 - Samkjøringsmodellen til Japan
 - Short-Circuit Testing Liason
 - St. Olav til Einar Brendeng
 - Strømbrudd til milliarder – er det akseptabelt?
 - Teststasjon for vindkraftverk på Valsneset VIVA AS
 - Vellykkede tørkedager i København
 - Vindkraft - integrasjon i det norske kraftsystemet