Til hovedinnhold

Det meste av vår forskning som har Forskningsrådsstøtte har sine midler fra programmet EMBa (Energi, Miljø, Bygg og anlegg). Dette er arvtageren til EFFEKT, men inkluderer flere fagområder ut i fra erkjennelsen om at disse utgjør en helhet og krever et samspill dersom vi skal nå de energi- og miljømessige mål som er gitt av myndighetene.

Programmet startet i 2002 og skal gå fram til 2010. Det har i 2003 et budsjett på ca 150 mill. kr hvorav ca 35 mill. kr går til delområdet ”Energisystemer”. Dette er stort sett bransjens prosjekter enten i form av Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) ved SINTEF Energiforskning, NTNU og øvrige institutter eller Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) der EBL Kompetanse er kontraktspartner mot Forskningsrådet. Også enkeltbedrifter har oppnådd støtte.

Emba er nå en del av RENERGI - Fremtidens rene energisystem, et program under Norges Forskningsråd.