Til hovedinnhold

SINTEF er et fantastisk dyktig forskningsmiljø som dekker mange disipliner. Vi utgjør en super kompetansebase som industrien og resten av det norske samfunn må benytte i mye større grad enn hva tilfellet er nå. Basert på dine forutsetninger og behov, står vi til rådighet med vår kompetanse og teknologi slik at du kan bringe nye konkurransedyktige løsninger til torgs. Så lenge din orientering er energirelatert, skal vi ved SINTEF Energiforskning være den riktige forskningspartneren for deg. Vi imøteser også oppdrag av tverrfaglig karakter der vi kan tilby å samordne kontakten med SINTEFs ulike fagmiljøer. Du skal vite at vi vil gjøre vårt beste for å gi deg suksess. For det betyr til sjuende og sist inspirasjon og noe å leve av for oss også.

Forskning og utvikling bør være en kontinuerlig prosess. Kompetanseoppbygging og kompetansespredning like så. Skippertaksmentaliteten egner seg dårlig. Den gir konkurrentene dine mulighet til å kopiere, og sågar forbedre, dine kjente løsninger. Derfor fokuserer vi gjerne på viktigheten av langsiktig samarbeid der vi legger stein på stein. Kompetanseoverføring fra vår til din organisasjon er en stor bonus du oppnår ved å plassere oppdrag her. Summa summarum leverer vi mye for pengene.

Vi ønsker å bidra til din verdiskaping. Og for at vår ytelse skal få maksimal verdi for deg, er det viktig at vi kjenner de teknologiske og markedsmessige utfordringene du står overfor. Basert på kvalitet, kompetanse, kreativitet og gjennomføringsevne må ditt tilbud bli så attraktivt at du blir foretrukket som leverandør. Kanskje du vil finne en samarbeidspartner blant  kontaktene i vårt eksterne nettverk? Vi kan hjelpe på mange vis. Uansett vil vi bidra til å gi deg et ekstra løft. Sett derfor av tid i kalenderen så vi sammen kan se litt i glasskula før det er budsjettbehandling.

 

Foto: Mette K. Høyseth

Markedsdirektør