Til hovedinnhold

Prorektor Julie Feilberg, adm. direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Øyvind Håbrekke og instituttstyrer Ingvald Strømmen holdt åpningsforedragene.

EPT, som er kortnavnet på det nye instituttet, er resultatet av sammenslåingen av instituttene Termisk energi og vannkraft, Klima- og kuldeteknikk og deler av Mekanikk, termo- og fluidmekanikk. Åpningskonferansen for Institutt for energi- og prosessteknikk ble arrangert onsdag 19 mars 2003 med ca 70 inviterte gjester.

Instituttets forretningsidé er kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som bidrar til verdiskaping og forbedringer i samfunnet. Instituttet skal være en drivkraft innen undervisning og forskning i hele energikjeden, fra el- og varmeproduksjon til sluttbruk i industri og bygninger. De arbeider med systemer basert på naturgass så vel som fornybar energi. Forurensningsproblematikk i forhold til både det ytre miljøet og innemiljø i bygninger er en sentral del av denne virksomheten.

Mangfoldet ble presentert gjennom flere foredrag med tema knyttet til undervisning og forskning:

 • Aerodynamikk – testing i vindtunnelen
 • Energibruk som innsatsfaktor for inneklima, produktivitet og helse
 • Eksperter i team – problembasert læring
 • "Hot & Cool" bil med CO2
 • Gasskraftverk med CO2 innfanging
 • Fornybar energi fra undervisning til industri
 • Teknologisk utvikling i høsting og distribusjon av oppdrettsfisk

Institutt for energi- og prosessteknikk har i alt 150 ansatte hvorav ca 80 er dr ing-studenter.

Dagens institutt har følgende faggrupper:

 • Termisk energi
 • Industriell prosessteknikk
 • Energiforsyning og klimatisering
 • Strømningsteknikk.

Gassco og NTNU undertegnet en rammeavtale for 2003-2007 med en øvre budsjettramme på 2,5 mill. kr pr år. Gassco finansierer i dag en professor II-stilling innenfor gassteknologi. En egen avtale og økonomisk omfang er allerede etablert for denne.

Prorektor NTNU Julie Feilberg
Politisk rådgiver i Olje- og Energidepartementet Øyvind Håbrekke
Adm direktør Sverre Aam, SINTEF Energiforskning
Instituttstyrer Ingvald Strømmen

Instituttstyrer professor Ingvald Strømmen


Tekst og foto: Mette K. Høiseth