Til hovedinnhold

–Sammen representerer vi en større tyngde for kundene våre, sier Inge Gran, som leder den nye avdelingen, Energiprosesser.
Det var flere årsaker til at to ble til en for knappe tre måneder siden. Blant annet de gode erfaringene fra Energisystemer, som ble en stor avdeling for to år siden.

–En av våre aller nærmeste samarbeidspartnere, NTNU, gjorde også noe lignende for ett år tilbake, og vi ser nytten av å ha en lignende struktur rent faglig i dette samarbeidet, sier Inge Gran. Han har selv erfaring fra omstillingsprosesser på sin gamle avdeling, Termisk energi.

–Det vi fikk til der på driftssiden var vel verdt å ta med seg inn i den nye avdelingen, sier han.
–Det at vi har hatt prosesser som er prøvd ut og som vi vet fungerer i større avdelinger, var også et pluss for oss. Samtidig har vi jobbet med ledelse og virkelig tatt det på alvor. All ære til administrerende direktør Sverre Aam, for den jobben. Dette er noe vi har jobbet tungt med og som vi har et langsiktig perspektiv på. Ledelse er svært viktig, ikke minst i dagens marked. Vi ønsker å profilere kompetansen vår bedre og gjennom dette og også få solgt mer. Det håper vi å få til gjennom den nye strukturen på SINTEF Energiforskning, sier Inge Gran.

Forskningssjef Inge R. Gran (første rekke i midten) med avdelingsledelsen på Energiprosesser. Petter Nekså var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

 

Kontakt: Inge Røinaas Gran

 

Tekst: Anne Lise Aakervik
Foto: Mette K. Høiseth