Til hovedinnhold

CIRED 2003 ble avholdt i Barcelona 12-15 mai, med ca 950 deltakere fra mer enn 50 land. Vi var 30 norske deltakere, noen færre enn gjennomsnitt fra de siste gangene. CIRED- konferansen er en distribusjonsnett-konferanse med fokus på rammevilkår, regulering av nettselskap, økonomi, teknologi og leveringskvalitet.

Distribuert kraftproduksjon er et tema som etter hvert har fått en stigende oppmerksomhet på CIRED. Det arrangeres også en større utstilling i tilknytning til konferansen. CIRED er et forum hvor fagfolk fra bransjen møtes – nettselskap, industri, universitet og forskningsmiljøene er godt representert. Regulatorer fra en rekke land deltok på konferansen, og det var bl a en egen rundebordkonferanse som var viet til regulering av nettselskap.

Nok en gang ble konferansen en suksess, med betydelige bidrag fra norske aktører. Det viser seg at det er stor interesse for rapportene fra Norge, og norske eksperter inviteres til å delta i paneldiskusjoner eller som inviterte foredragsholdere. Alle ni forslag til rapporter fra Norge ble akseptert, og fem av disse ble valgt ut til en større presentasjon. Totalt avvises mer enn 20% av de foreslåtte rapportene, og kun 20% av de aksepterte rapportene blir valgt ut til detaljert presentasjon. Dette betyr at vi svært gjerne kan bidra med flere rapporter fra Norge! Erfaringen viser at europeerne er interessert i det vi har å bidra med - Norge var tidlig ute med deregulering av kraftbransjen.

Neste CIRED-konferanse arrangeres i Torino i Italia 6.-9. juni 2005. Allerede i sommer blir det bestemt hvilke tema som skal vektlegges ved invitasjonen om å foreslå rapporter, som vil foregå neste sommer.

Den norske komite for CIRED har fått ny formann, Kjell Sand. Han tar over etter Einar Jordanger som har fungert i 8 år.

Einar Jordanger, Hans Terje Ylvisåker, Sigurd Kvistad og Kjell Sand – medlemmer i den norske komité for CIRED som deltok i Barcelona.

Mer om CIRED kan du finne på

  • Den norske CIRED-siden
  • Den internasjonale CIRED-siden

Kontakt: Einar Jordanger