Til hovedinnhold

Av Mette Kjelstad Høiseth

- Jeg assisterte norske bedrifter med å komme inn på USA-markedet og drev med partnersøk, konkurrentanalyser og kartlegging av industrier, foruten å arrangere studiebesøk, skrive forretningsplaner og utarbeide bedriftsstrategier, forteller André Lambine.

Stipendiatstillingen som handelsdiplomat i Norges Eksportråd søkte og fikk han i konkurranse med mange hundre søkere. Studieårene i USA kombinert med erfaringen fra EFI (nå SINTEF Energiforskning), gjorde at han var en av få utvalgte.

Døråpner for norsk næringsliv
Lambine fungerte som en slags døråpner for norsk næringsliv. Hans oppgave var ofte å få satt opp møter med riktig person i amerikanske organisasjoner.

- San Francisco ligger få minutters kjøring utenfor Silicon Valley som er kjent for entreprenørskap innenfor høyteknologi. Jeg jobbet derfor mye med software og Internett-relaterte produkter og tjenester og var også involvert en del med nyskaping som faktisk "gjennomsyret" de fleste oppdragene jeg jobbet med. Jeg var involvert i kraftbransjen i ca 30-40 prosent av tiden. Et av mine mer eksotiske oppdrag var i Napa Valley for en norsk produsent av syntetiske (plast) vinkorker.

Studietid i USA
André Lambine (32) starter nå "sin andre karriere" ved SINTEF Energiforskning. Han var første gang ansatt fra oktober 1996 til desember 1998. Det fireårige USA-oppholdet som endte i fjor, er ikke trønderens første bekjentskap med landet. Etter to års studier ved Trondheim Økonimske Høgskole, valgte han University of Colorado at Boulder for videre studier innen finans. Fire år senere fullførte han mastergrad i strategi og internasjonal handel ved University of Hawaii at Manoa.

Faglige utfordringer
Mange spennende år i Statene til tross, Trondheim har alltid vært basen. Her har han ladet batteriene. De faglige utfordringene var en viktig grunn til at han valgte å komme tilbake til SINTEF Energiforskning. - Jeg arbeider nå bl a med EU-prosjekter og tror nok jeg kan få bruk for erfaringene og nettverket jeg har fått, sier han.

For øyeblikket jakter André på ny og større bolig. Resten av familien, kona Rosalind og sønnen Alexander, kommer til Trondheim i sommer. Trøndersk sommer kan jo være en mykere overgang til Norge, for dem som er vant til bedre klima.