Til hovedinnhold

Av professor Vojislav Novakovic, NTNU

Målsettingen for konferansen er å fokusere på de spesielle utfordringer som oppvarming, ventilasjon og klimatisering av bygninger er i områder med kaldt klima. På denne måten ønsker arrangørene å bidra til forbedring av helse, kvalitet på innemiljø, funksjonalitet og driftsøkonomi både i nye og eksisterende bygninger.

Arrangøren regner med ca 200 deltakere og oppfordrer spesielt deltakere fra Norge til å benytte anledningen til å møte verdens ledende eksperter på hjemmebane.

"The 4th International Conference on Cold Climate - Heating, Ventilation, and Air-Conditioning" er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Energiforskning, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Høgskolen i Narvik.

Elisabeth Søgnen, en av personene i arrangementskomiteen, er travelt opptatt med forberedelsene. Foto: Mette K. Høiseth