Til hovedinnhold

Av Mette Kjelstad Høiseth

Skjønt helt ute av systemet, er eks- informasjonslederen ennå ikke. Et annet kontor i huset er fylt opp med permer og mange, mange esker med bilder. Han har tatt vare på mye av instituttets historie, pluss en del arvegods. Tiden skal nå brukes til systematisering og arkivering av papirer og bilder. Bildearkivet skal vi bruke videre.

Fra papir til digital
Bildene er et kapittel for seg. Alle som kjenner Harald vet om hans lidenskap for fotografering. Instituttets bildearkiv er stort. Det finnes papirbilder helt fra 1950-tallet til slutten av 90-årene. Da sto han bokstavelig talt ved et veiskille. Den pasjonerte fotografen kjøpte sitt første digitale kamera og det ble nesten slutt på papirbilder.
- Arkiveringen ble noe enklere på PC, men antall bilder økte også, sier han.

Tilbakeblikk
Ingeniøren fra Vadsø kom til Trondheim i 1964. Han begynte på EFI to år senere og var den første EFI-ansatte med fast arbeidsplass på Elektroavdelingen ved NTH. Arbeidsoppgavene var hovedsakelig innen numeriske feltberegninger av ulike elkraftkomponenter. Han var også involvert i prosjektet med Skagerrak-kabelen til Danmark.

Kolleger oppdaget imidlertid at Harald var flink med ord og budskap. Flere benyttet seg av dette til rapportskriving. Slik tok informasjonsarbeidet overhånd tidlig på 80-tallet. Siden har han holdt seg til det, med økende interesse og givende arbeidsoppgaver.

Redaktør
Harald har vært redaktør siden 1990, først for EFI-nytt og så fra 1998 for Xergi. - Aktuelt innhold er viktig, med faglig kvalitet - gjerne populærvitenskaplig, forteller Harald.
- Utformingen skal gi leserne lyst til å åpne bladet. Gode bilder og tekster med ingresser som stimulerer nysgjerrigheten, forklarer han.

Fotointeressen har absolutt vært en fordel, de fleste bildene som ble benyttet i bladet var nemlig tatt av herr Danielsen. Da EFI-nytt skulle fornyes, ble det lyst ut en navnekonkurranse ved instituttet. Harald Danielsen og Jens Hetland sendte inn vinnerforslaget.
- Ordet eksergi er laget fra gresk eks: ut, ut av, (bort) fra og ergon: arbeid. Eksergi er den delen av energien som kan gjøres om til arbeid. For bladet ble skrivemåten omformet til Xergi, en spesialvariant som er varemerkebeskyttet.

Nettverk og kommunikasjon
Kommunikasjon og møte med kundene var og er et sentralt tema for Harald. Derfor brenner han fortsatt for Kontaktmøte-ordningen.
- Kontaktmøter mellom everkene og SINTEF Energiforskning har vært arrangert siden 1973. Vi kunne ha opptil 14 slike møter i året med 70-80 deltakere pr møte. Kontaktpersonene var viktige samarbeidspartnere, som sto for det praktiske arrangementet.

Nye utfordringer
Nettverk og kommunikasjon ligger fortsatt i bak i hodet til pensjonisten. - Jeg er fremdeles opptatt av det, men i et langt mindre omfang enn tidligere. Jeg bidrar litt med informasjonsrettet arbeid i lokalmiljøet. For øvrig har jeg ingen problemer med å fylle dagene med noe meningsfullt. Jeg er på etterskudd med vedlikehold av både hus, hage og hytte.

 

Foto: Mette K. Høiseth