Til hovedinnhold

Det var to hovedtema på konferansen - et faglig og et pedagogisk. "Fremskritt og faglige utfordringer innenfor energiområdet" var temaet for den faglige delen. Blant innleggene var Enovas presentasjon av den offentlige satsingen på energiomlegging. Den pedagogiske delen ga innblikk i noen av de nye forsknings- og utdanningsprosjektene ved NTNU under tittelen "Nyheter fra energi-undervisningen".

Konferansen samlet ca 50 faglærere i enøk-relaterte fag ved universitet, høgskoler og tekniske fagskoler samt representanter fra offentlig forvaltning og næringsliv. Arrangør var Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU og SINTEF Energiforskning. Enova bidro med økonomisk støtte til gjennomføring av konferansen.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth