Til hovedinnhold

CIRED 2003 arrangeres 12-15 mai i Barcelona. Parallelt arrangeres en utstilling med siste nytt fra ledende produsenter og leverandører innen komponenter og beslutningsstøtteverktøy. Det blir flere diskusjonsfora for spesielt interesserte.

Mer enn 1000 ledere og eksperter fra hele verden er ventet å delta. Ca 450 foredrag er fordelt på seks sesjoner:

  • Anlegg og utstyr i fordelingsnett
  • Leveringskvalitet
  • Systemdrift
  • Anvendelse av elektrisitet  - lokal kraftproduksjon
  • Planlegging av forsyningsanlegg  - metoder og verktøy
  • Organisasjon og effektivisering av everk

I år er ni norske rapporter godkjent. Forfatterne er tilgjengelig i et Teknisk Forum, hvor det er mulig med personlig kontakt i en uformell og avslappet atmosfære. Flere norske spesialister er invitert til å delta som innledere og paneldeltakere i ulike diskusjonsfora.

Det arrangeres en rekke kurs, såkalte tutorials. Mer informasjon om disse finnes på konferansens sider - se liste med aktuelle hjemmesider.

 

 

Kontakt: Einar Jordanger

 


Aktuelle hjemmesider