Til hovedinnhold

Gjennom DKL ønsker vi å gi aktører i hele den klimatekniske bransjen (offentlige og private) mulighet til å delta i et bransjeforskningsprogram. Hensikten er å etablere en langsiktig, tidsriktig og fremtidsrettet FoU-aktivitet. Resultatene skal komme bransjen direkte til nytte, og det er således bransjen sammen som står for utformingen av innholdet. Grunntanken er at medlemmene får atskillig mer igjen for sine investerte FoU-kroner gjennom et spleiselag.

Medlemskap
Det er lagt opp til medlemskap på tre ulike nivåer, med ulik medlemsavgift. Gjenytelsene varierer etter hvilket nivå man velger. Deltakere på nivå 1 blir representert i programmets styringsgruppe, og har dermed direkte innflytelse på programmets utforming og gjennomføring, se figuren.

Planer
Det skal arbeides med utvalgte problemer av generell interesse. I tillegg gis deltakerne mulighet til egne prosjekter. Dette kan være forprosjekter, bedriftsintern opplæring, litteratur- og patentsøk, eller rådgivning på timebasis. Internasjonal kunnskapsovervåking og informasjonsspredning er prioriterte aktiviteter.

Forskningsrådet viktig bidragsyter
Norges forskningråds beslutning om å gå inn med 9,5 mill. kr over fem år, har vært viktig for i det hele tatt å få programmet etablert. DKL har vært planlagt i godt og vel ett år. Midlene er gitt under forutsetning av at bransjen selv stiller opp. Dette er en unik mulighet til et felles løft.

Status
I tillegg til bevilgningen fra Forskningsrådet, har Gunnar Karlsen AS, ABB, SystemAir og Interconsult allerede tegnet medlemskap. SINTEF Energiforskning har for andre år gitt etableringsstøtte for å få det hele i gang. Sannsynlig aktivitetsnivå er 3-4 mill. kr i året. Statsbygg bidro med midler til åpningsseminaret for DKL i november 2002 (se Xergi 4/2002).

NTNU-SINTEF vil med det første gjennomføre individuelle møter med medlemsbedriftene og et konstituerende møte. Deretter blir det umiddelbar oppstart.

Vi inviterer alle bedrifter og organisasjoner som ser å kunne ha nytte av å være med i DKL til deltakelse. Det presenterte opplegget er ennå et forslag. Medlemskap vil gi innflytelse på programmets utforming og gjennomføring.

Et stort og nytt klimakammer står til rådighet for DKL-medlemmene.
Foto: Mette K. Høiseth


For nærmere informasjon om programmet og medlemskap, kontakt:

Rune Aarlien


DKLs hjemmesider