Til hovedinnhold
Norsk English

TE-13 Biokull som klimatiltak

Produksjon og karakterisering av biokull som klimatiltak for CO2 reduksjon

Kontaktperson

Mikrostrukturen av biokull
Mikrostrukturen av biokull

Motivasjon og relevans

Bruk av biokull anses til å være et godt klimatiltak. Hvordan kan den bidra? (1) ved å lagre store mengder karbon på en stabil måte i jord over lang tid (og samtidig forbedre kvaliteten på jord) og (2) ved å erstatte fossilt kull med et fornybart brensel i energiintensiv industri, som for eksempel metallurgisk industri. Begge bruksområdene kan bidra til å redusere CO2 utslippene til atmosfæren betraktelig.

Bakgrunn

Biokull er forkullede rester av biomasse med høyt innhold av karbon (f.eks. skogsavfall, trevirke og halm) og er produsert via pyrolyse. Biokull egenskapene kan tilpasses tiltenkt bruksområde. Forhold som kan påvirke egenskapene til biokullet inkluderer biomasse typen, og prosessparameter under kullproduksjon, dvs. oppvarmingshastighet, slutt temperatur, osv.

I dette arbeidet skal optimale produksjonsbetingelser kartlegges ved å gjennomføre detaljert karakterisering av biokull produsert i vårt laboratorium. Sommerforskeren skal jobbe i laboratoriet med karakterisering av biokull/trekull egenskapene. Sommerforskeren skal også bidra til produksjon av biokull.

Oppgaven består av

  • Litteraturstudie: biokull til bruk i metallindustri og som jordforbedringsmiddel
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av forsøk (produksjon av biokull) og analyser (av produsert materiale)
  • Resultatbearbeiding
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet i en sluttkonferanse for sommerstudentene

Oppgaven er knyttet til SINTEFs klimafond​ prosjekt:

  • C&H2AR
  • BiOxyChar

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse
  • Interessert i laboratoriearbeid
  • Kjennskap til Excel

Medveiledere: Elisa Magnanelli og Roger Khalil

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.