Til hovedinnhold
Norsk English

TE-12 Klimavennlig snøproduksjon

Klimavennlig snøproduksjon fra spillvarme i Norge

Kontaktperson

Snow for the future

Motivasjon og relevans

Varmere klima og mindre snø skaper trøbbel for nordmenn som til nå har vært født med ski på beina. Tradisjonelt snøproduksjonsutstyr trenger kuldegrader for å produsere snø, men i et klima hvor kuldegrader blir stadig sjeldnere er det nødvendig å finne bærekraftige alternativer.

Bakgrunn

Prosjektet Snow for the Future har som overordnet målsetting å gjøre snø tilgjengelig for flere i et klima med mer ustabile og varmere vintre. Dette skal gjennomføres ved å utvikle mer miljøvennlige og smarte måter å produsere kunstsnø i samarbeid med blant annet Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og flere teknologileverandører.

Systemer for å produsere kunstsnø i varmegrader eksisterer allerede i dag, men første fase av prosjektet viste at disse har store forbedringspotensialer (energibruk, osv.). En viktig del av Snow for the Future går ut på å finne nye og forbedrede prosesser for snøproduksjon. I tillegg er det viktig å se på bedre styring av kunstsnøproduksjon, spesielt energibruk, ved å ta i betraktning variasjoner i varmeetterspørsel (behov & overskudd) i områder rundt.

Oppgave

Store mengder overskuddsvarme fra for eksempel avfallsforbrenningsanlegg og annen industri går i dag til spille på grunn av at det ikke er et behov for denne når den er tilgjengelig. Denne varmen kan utnyttes til produksjon av snø til skianlegg. Det finnes flere aktuelle teknologier for dette, slik som bruk av ejektor og vakuumfrysing eller absorpsjonskjøling. Prosjektet har gjennomført en studie for å kartlegge potensialet for varmedreven snøproduksjon i Norge. Resultatet viste et godt potensial med flere skilokasjoner i nærheten av slike kilder til varme som er av en viss størrelse. Flere lokasjoner har vist interesse for å se nærmere på dette. Oppgaven går ut på å gjennomføre et tekno-økonomisk case studie for varmedreven snøproduksjon på et eller flere konkrete skianlegg for å nærmere belyse potensial og utfordringer.

Sommerforskeren skal i denne oppgaven blant annet:

 • Sette seg inn i varmedreven snøproduksjonsteknologi og utnyttelse av termisk energi fra bl.a. fjernvarme og industri
 • Sette seg inn i og utrede snøproduksjonsbehov for skianlegg (produksjon, lagring og transport av snø, vær/klimadata)
 • Økonomisk beregninger: Utbyggings- og driftskostnader
 • Innhente teknisk og økonomisk informasjon fra relevante aktører (produsenter av snøproduksjonsutstyr, fjernvarmeleverandører, industriaktører, skilokasjoner o.l.),
 • Gjøre vurderinger og beregninger på tilgjengelige energimengder og temperaturer, samt CO2-utslippberegninger
 • Praktiske vurderinger: plassbehov og integrering av anlegg mot spillvarmekilder og skilokasjon, evt. behov for lagring av varme
 • Dokumentere resultatene

Oppgaven knyttes til prosjektet "Snow for the future" ved SINTEF Energi og Snøkompetansesenteret.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Termodynamikk
 • Kuldeteknikk/varmepumpeteknologi
 • Excel
 • Økonomi

Medveileder: Håkon Selvnes 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.