Til hovedinnhold
Norsk English

TE-10 Grønnere passasjerskip

Grønnere passasjerskip – Modellering av passasjerferge i IDA ICE

Kontaktperson

Forskningsområdene i LowPass, som fører an mot nullutslipps hotelldrift på passasjerskip.
Forskningsområdene i LowPass, som fører an mot nullutslipps hotelldrift på passasjerskip.

Motivasjon og relevans

Sommerprosjektet inngår i SINTEF Energis innovasjonsprosjekt (IPN) LowPass (Future Low-Emission Passenger Ships). Prosjektet er basert på et samarbeid mellom en bedrift innen skipsdesign, et rederi som opererer passasjerskip, SINTEF Energi og NTNU. Den overordnede ambisjonen med LowPass-prosjektet er å bidra til å redusere det totale energiforbruket for hotellsystemer om bord i passasjerskip og analysere muligheten for en energimessig selvforsynt drift.

Bakgrunn

Cruise-/passasjerskip er en energiintensiv skipssektor der energiforbruket for "hotellsystemet" om bord (oppvarming, luftkondisjonering, proviantkjøling etc.) utgjør i snitt 40 % av skipets totale energiforbruk. Tradisjonelt dekkes et skips energibehov ved å brenne fossilt brensel (diesel), noe som fører til et høyt karbonavtrykk per passasjer, samt utslipp av stoffer som er skadelig både for miljøet og for menneskers helse (NOx, o.l.). Utviklingen mot "grønnere" passasjerskip har i stor grad satt søkelys på alternative brensler og/eller fremdriftssystemer, men for å oppnå "nullutslipp" er det også viktig å redusere energiforbruket til hotellsystemene.

Fokus i LowPass er å utvikle en ny metodikk for design av hotellsystemet på passasjerskip, med mål om å minimere energiforbruket. Dagens beregningsmodeller er i hovedsak basert på "landbaserte" hoteller og på "best practice experience" fra passasjerskip. Som en del av utviklingen av den nye designmetodikken trengs simuleringsmodeller skreddersydd for hoteller om bord i passasjerskip.

Oppgave

Hovedmålet med oppgaven er å bygge opp en modell for en passasjer- og bilferge i bygningssimuleringsprogrammet IDA ICE. Fokuset skal være på hotellsystemet på skipet, med noe vurdering av hvordan dette henger sammen med fremdriftssystemet og øvrige energisystemer på skipet. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave, hvor modellen utvikles videre og brukes til vurdering av ulike energisparingsløsninger.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
  • I samarbeid med bedriftene i LowPass-prosjektet, samle informasjon om passasjerfergen, inkludert designdata og energiforbruk
  • Sette opp en modell av passasjerfergen i bygningssimuleringsprogrammet IDA ICE
  • Validere resultatene ved hjelp av reelle energiforbruksdata
  • Skrive sluttrapport og presentere resultatene på Sommerforskerkonferansen

Forutsetninger

  • Interesse for energisystemer, varme- og kuldeprosesser, VVS
  • Erfaring med IDA ICE vil være en fordel
  • Evne til å søke, sortere og analysere data/informasjon
  • Ønske om prosjekt-/ masteroppgave innen samme tema

Medveiledere: Cecilia Gabrielii og Håkon Selvnes

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.