Til hovedinnhold
Norsk English

TE-09 Fremtidens vedovner

Økt energieffektivitet og varmekomfort for fremtidens vedovner

Kontaktperson

Fyr i ovnen

Motivasjon og relevans

Vedovner gir et viktig fornybart bidrag til boligoppvarming i Norge og i mange andre land. Fremtidens vedovner må bli mer energieffektive og miljøvennlige i konkurransen med andre oppvarmingsløsninger (varmepumper, fjernvarme). Ulike faktorer påvirker energieffektiviteten samt varmeavgivelsen fra vedovner. Med økt kontroll av forbrenningsprosessen og forbedrede varmelagringsegenskaper kan både energieffektivitet og varmekomfort forbedres betydelig.

Bakgrunn

Vedfyring i vedovner er en satsfyrt forbrenningsprosess, dvs. det er ikke en kontinuerlig og stabil innmating av brensel. Dette medfører en kontinuerlig endring av egenskapene til brenselet som til enhver tid forbrenner, som igjen vil påvirke temperaturer og varmetransport, og dermed virkningsgrad og varmekomfort. En kontinuerlig, stabil forbrenningsprosess har størst potensiale for å kunne gi høy virkningsgrad og god varmekomfort. En forutsetning for en høy virkningsgrad er kontroll på temperaturen inn i pipa samt lufttilførselen til brennkammeret. I tillegg bidrar lave utslipp av uforbrente komponenter og lite uforbrent i aska til økt virkningsgrad. I denne oppgaven skal sommerjobbstudenten bruke og videreutvikle eksisterende simuleringsverktøy for transiente (dvs. ikke-kontinuerlige) simuleringer av vedovner, og analysere mulighetene for økning av virkningsgrad og varmekomfort som resultat av bedre fyringsteknikk og kontroll på lufttilførselen.   

Oppgave

Arbeidet er tilknyttet prosjektet SusWoodStoves, et kompetansebyggende prosjekt (KSP-K) på vedovner, ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan simuleringsverktøyene fungerer, gjøre endringer i modeller og antagelser og utføre nye simuleringer med mål om å øke virkningsgrad og varmekomfort.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i simuleringsverktøyene (utviklet i Excel)
  • Videreutvikle simuleringsverktøyene
  • Utføre simuleringer
  • Analysere simuleringsresultatene
  • Rapportere arbeidet

Oppgaven er knyttet til prosjektet SusWoodStoves ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Excel og Visual Basic for Excel
  • Termodynamikk og varmetransport

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.